Ministerul Apărării Naționale - MApN

Ordinul nr. 36/2012 pentru aprobarea Metodologiei de identificare a infrastructurilor critice naționale din sectorul tehnologia informației și comunicații

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 mai 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 213/M.36/3.790/203/6.118/154

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Ministerul Apărării Naționale

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Serviciul de Telecomunicații Speciale

Serviciul Român de Informații

Serviciul de Informații Externe

Pentru aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare, ale art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul comunicațiilor și societății informaționale, ministrul apărării naționale, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, directorul Serviciului Român de Informații și directorul Serviciului de Informații Externe emit prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia de identificare a infrastructurilor critice naționale din sectorul tehnologia informației și comunicații, denumit în continuare sectorul TIC, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Responsabilitatea pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin revine fiecărei autorități publice responsabile, denumită în continuare APR, pentru domeniul propriu de competență, precum și persoanelor juridice de drept public sau privat care dețin în proprietate/administrează/operează/furnizează rețele sau servicii din sectorul TIC, inclusiv din subsectoarele acestuia, menționate în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011.

Art. 3. -

Persoanele juridice de drept public sau privat menționate la art. 2 au obligația să planifice și să desfășoare procesele de identificare a potențialelor infrastructuri critice naționale aflate în proprietate/administrare/operare, precum și să participe, sub coordonarea APR, la finalizarea ori reluarea periodică a acestor procese.

Art. 4. -

Metodologia de identificare a infrastructurilor critice naționale din sectorul TIC poate fi revizuită la propunerea uneia dintre APR din acest sector.

Art. 5. -

Anexele nr. 4b și 5 la Metodologia de identificare a infrastructurilor critice naționale din sectorul TIC conțin informații clasificate și, potrivit legii, se comunică numai APR.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
Răzvan Mustea Șerban
Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Cătălin Ovidiu Baba
Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
Marcel Opriș
p. Directorul Serviciului Român de Informații,
Ion Grosu
Directorul Serviciului de Informații Externe,
Teodor Viorel Meleșcanu

ANEXĂ

METODOLOGIE
de identificare a infrastructurilor critice naționale din sectorul tehnologia informației și comunicații

;
se încarcă...