Banca Națională a României - BNR

Anexele nr. I-XI la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 31/2011 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României

Modificări (2), Referințe (1)

În vigoare de la 27 aprilie 2012 până la 31 decembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ANEXA Nr. I.1

ACTIVELE ȘI PASIVELE BILANȚIERE
ale instituțiilor de credit la data de ..............

Cod rând SCADENȚA (cod) ȚARA MONEDA (Cod ISO) VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități) CREANȚA ATAȘATĂ (unități)
Denumire Cod ISO*)
0 A B C D E F G
ACTIVE
1 Numerar xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Credite, din care:
Rezidenți si nerezidenți din zona UE
2 banca centrală (S121)
3 instituții de credit (S1221)
4 alți intermediari financiari (S123)
5 auxiliari financiari (S124)
6 societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)
7 societăți nefinanciare (S11)
8 administrația centrală (S1311)
9 administrațiile locale (S1313)
10 administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)
11 gospodării ale populației (S14), pentru:
12 consum (S141)
13 locuințe (S142)
14 dezvoltarea afacerilor (S143)
15 alte scopuri (S144)
16 instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15), pentru:
17 consum (S151)
18 locuințe (S152)
19 alte scopuri (S154)
Nerezidenți din afara zonei UE
20 banca centrală (S121)
21 alte instituții financiare monetare (S122)
22 instituții guvernamentale (S13)
23 instituții neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)
Titluri de valoare, altele decât acțiunile, deținute de instituțiile de credit, din care:
Rezidenți si nerezidenți din zona UE
24 banca centrală (S121)
25 instituții de credit (S1221)
26 alți intermediari financiari (S123)
27 auxiliari financiari (S124)
28 societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)
29 societăți nefinanciare (S11)
30 administrația centrală (S1311)
31 administrațiile locale (S1313)
32 administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)
Nerezidenți din afara zonei UE
33 banca centrală (S121)
34 alte instituții financiare monetare (S122)
35 instituții guvernamentale (S13)
36 instituții neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)
Acțiuni/unităti de fond ale fondurilor de piață monetară deținute de instituția de credit, emise de:
37 fonduri de piață monetară rezidente xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
38 fonduri de piață monetară nerezidente xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Acțiuni și alte titluri de participație deținute de instituția de credit, emise de:
Rezidenți si nerezidenți din zona UE
39 banca centrală (S121) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
40 instituții de credit (S1221) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
41 alți intermediari financiari (S123) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
42 auxiliari financiari (S124) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
43 societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
44 societăți nefinanciare (S11) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
45 administrația centrală (S1311) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
46 administrațiile locale (S1313) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
47 administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Nerezidenți din afara zonei UE
48 banca centrală (S121) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
49 alte instituții financiare monetare (S122) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
50 instituții guvernamentale (S13) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
51 instituții neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
52 Active fixe xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Alte active
53 instrumente financiare derivate xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
54 sume în tranzit interbancare și intrabancare xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
55 diverse active xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

*) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului

Codurile atribuite coloanei "SCADENȚA" pe instrumente și intervale de scadență

SCADENȚA (S)
S ≤ 1 an 1an < S ≤ 5 ani S > 5 ani
Credite - cod 1 2 3
SCADENȚA (S)
S ≤ 1 an 1an < S ≤ 2 ani S > 2 ani
Titluri de valoare, altele decât acțiunile - cod 1 2 3

Cod rând SCADENȚA ȚARA MONEDA (Cod ISO) VALOAREA TOTALĂ, inclusiv datoria atașată (unități) DATORIA ATAȘATĂ (unități)
Denumire Cod ISO*)
A B C D E F G
PASIVE
Depozite, din care:
Depozite overnight, din care:
Rezidenți si nerezidenți din zona UE
1 banca centrală (S121) xxxxxxxxxxxx
2 instituții de credit (S1221) xxxxxxxxxxxx
3 fonduri de piață monetară (S1222) xxxxxxxxxxxx
4 alți intermediari financiari (S123) xxxxxxxxxxxx
5 auxiliari financiari (S124) xxxxxxxxxxxx
6 societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125) xxxxxxxxxxxx
7 societăți nefinanciare (S11) xxxxxxxxxxxx
8 administrația centrală (S1311) xxxxxxxxxxxx
9 administrațiile locale (S1313) xxxxxxxxxxxx
10 administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314) xxxxxxxxxxxx
11 gospodării ale populației (S14) xxxxxxxxxxxx
12 instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15) xxxxxxxxxxxx
Nerezidenți din afara zonei UE
13 banca centrală (S121) xxxxxxxxxxxx
14 alte instituții financiare monetare (S122) xxxxxxxxxxxx
15 instituții guvernamentale (S13) xxxxxxxxxxxx
16 instituții neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15) xxxxxxxxxxxx
Depozite la termen, din care:
Rezidenți si nerezidenți din zona UE
17 banca centrală (S121)
18 instituții de credit (S1221)
19 fonduri de piață monetară (S1222)
20 alți intermediari financiari (S123)
21 auxiliari financiari (S124)
22 societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)
23 societăți nefinanciare (S11)
24 administrația centrală (S1311)
25 administrațiile locale (S1313)
26 administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)
27 gospodării ale populației (S14)
28 instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15)
Nerezidenți din afara zonei UE
29 banca centrală (S121)
30 alte instituții financiare monetare (S122)
31 instituții guvernamentale (S13)
32 instituții neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)
Depozite rambursabile după notificare, din care:
Rezidenți si nerezidenți din zona UE
33 banca centrală (S121)
34 instituții de credit (S1221)
35 fonduri de piață monetară (S1222)
36 alți intermediari financiari (S123)
37 auxiliari financiari (S124)
38 societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)
39 societăți nefinanciare (S11)
40 administrația centrală (S1311)
41 administrațiile locale (S1313)
42 administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)
43 gospodării ale populației (S14)
44 instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15)
Nerezidenți din afara zonei UE
45 banca centrală (S121)
46 alte instituții financiare monetare (S122)
47 instituții guvernamentale (S13)
48 instituții neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)
Împrumuturi din operațiuni repo, din care:
Rezidenți si nerezidenți din zona UE
49 banca centrală (S121) xxxxxxxxxxxx
50 instituții de credit (S1221) xxxxxxxxxxxx
51 fonduri de piață monetară (S1222) xxxxxxxxxxxx
52 alți intermediari financiari (S123) xxxxxxxxxxxx
53 auxiliari financiari (S124) xxxxxxxxxxxx
54 societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125) xxxxxxxxxxxx
55 societăți nefinanciare (S11) xxxxxxxxxxxx
56 administrația centrală (S1311) xxxxxxxxxxxx
57 administrațiile locale (S1313) xxxxxxxxxxxx
58 administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314) xxxxxxxxxxxx
59 gospodării ale populației (S14) xxxxxxxxxxxx
60 instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15) xxxxxxxxxxxx
Nerezidenți din afara zonei UE
61 banca centrală (S121) xxxxxxxxxxxx
62 alte instituții financiare monetare (S122) xxxxxxxxxxxx
63 instituții guvernamentale (S13) xxxxxxxxxxxx
64 instituții neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15) xxxxxxxxxxxx
Titluri de creanță emise de instituția de credit, din care:
65 Rezidenți si nerezidenți din zona UE
66 Nerezidenți din afara zonei UE
Capital și rezerve
67 Capital propriu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
68 capital social vărsat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
69 profit (+) / pierdere (-) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
70 alte fonduri xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
71 Capital suplimentar xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
72 provizioane, din care: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
73 pentru riscul de credit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
74 alte fonduri xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Alte pasive
75 instrumente financiare derivate xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
76 sume în tranzit interbancare și intrabancare xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
77 diverse pasive xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

*) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului

Codurile atribuite coloanei "SCADENȚA" pe instrumente și intervale de scadență

SCADENȚA (S)
S ≤ 1 an 1 an < S ≤ 2 ani S > 2 ani
Depozite la termen - cod 1 2 3
Titluri de valoare, altele decât acțiunile - cod 1 2 3
RAMBURSABILE (R)
R ≤ 3 luni 3 luni < R ≤ 2 ani R > 2 ani
Depozite rambursabile după notificare - cod 1 2 3

ANEXA Nr. I.1A

SOLDUL CREDITELOR RESTANTE
acordate de instituțiile de credit rezidente la data de .................

Cod rând ACTIVE Cod Scadență Cod ISO*) Țară Cod ISO Monedă VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități) CREANȚA ATAȘATĂ (unități)
0 A B C D E F
Credite restante, din care:
1 societăți nefinanciare (S11)
2 administrația centrală (S1311)
3 administrațiile locale (S1313)
4 administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)
5 gospodării ale populației (S14), pentru:
6 consum (S141)
7 locuințe (S142)
8 dezvoltarea afacerilor (S143)
9 alte scopuri (S144)
10 instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15), pentru:
11 consum (S151)
12 locuințe (S152)
13 alte scopuri (S154)
14 alți intermediari financiari (S123)
15 auxiliari financiari (S124)
16 societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)
Benzi de scadență coduri atribuite coloanei
Cod Scadența
Credite restante până în 30 zile 1
Credite restante între 30-60 zile 2
Credite restante între 60-90 zile 3
Credite restante peste 90 zile 4

ANEXA Nr. I.1B

SOLDUL CREDITELOR
acordate de instituțiile de credit rezidente la data de ................

Cod rând Cod Scadență inițială Cod ISO*) Țară Cod ISO Monedă VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități) CREANȚA ATAȘATĂ (unități)
0 A B C D E F
Credite, din care:
Rezidenți și nerezidenți din zona UE
- credite sindicalizate
1 banca centrală (S121)
2 instituții de credit (S1221)
3 administrația centrală (S1311)
4 administrațiile locale (S1313)
5 administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)
6 societăți nefinanciare (S11)
- credite reînnoibile automat (revolving), altele decât cele acordate pe descoperit de cont
7 societăți nefinanciare (S11) xxxxx
8 gospodării ale populației (S14) xxxxx
9 instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15) xxxxx
- credite acordate pe descoperit de cont
10 societăți nefinanciare (S11) xxxxx
11 gospodării ale populației (S14) xxxxx
12 instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15) xxxxx
- credite de oportunitate acordate prin card de credit
13 societăți nefinanciare (S11) xxxxx
14 gospodării ale populației (S14) xxxxx
15 instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15) xxxxx
- credite extinse acordate prin card de credit
16 societăți nefinanciare (S11) xxxxx
17 gospodării ale populației (S14) xxxxx
18 instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15) xxxxx
- credite garantate cu garanții reale imobiliare
19 societăți nefinanciare (S11)
gospodării ale populației (S14), pentru:
20 consum (S141)
21 locuințe (S142)
22 dezvoltarea afacerilor (S143)
23 alte scopuri (S144)
instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15), pentru:
24 consum (S151)
25 locuințe (S152)
26 alte scopuri (S154)
- operațiuni reverse repo
27 banca centrală (S121) xxxxx
28 instituții de credit (S1221) xxxxx
29 alți intermediari financiari (S123), din care: xxxxx
30 - case de compensare cu funcț ia de contraparte centrală (S1231) xxxxx
31 auxiliari financiari (S124) xxxxx
32 societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125) xxxxx
33 administrația centrală (S1311) xxxxx
34 administrațiile locale (S1313) xxxxx
35 administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314) xxxxx
36 societăți nefinanciare (S11) xxxxx
37 gospodării ale populației (S14) xxxxx
38 instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15) xxxxx
- depozite transferabile
39 banca centrală (S121) xxxxx
40 instituții de credit (S1221) xxxxx
- alte depozite plasate
41 banca centrală (S121)
42 instituții de credit (S1221)
Nerezidenți din afara zonei UE
- depozite transferabile
43 banca centrală (S121) xxxxx
44 instituții de credit (S1221) xxxxx
- alte depozite plasate
45 banca centrală (S121)
46 instituții de credit (S1221)
Credite cu scadența inițială între 1 și 2 ani inclusiv, din care:
Rezidenți si nerezidenți din zona UE
- credite cu scadența reziduală de până la 1 an inclusiv
47 societăți nefinanciare (S11) xxxxx
48 gospodării ale populației (S14) xxxxx
49 instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15) xxxxx
- credite cu scadența reziduală mai mare de 1 an și cu revizuirea ratei dobânzii în următoarele 12 luni
50 societăți nefinanciare (S11) xxxxx
51 gospodării ale populației (S14) xxxxx
52 instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15) xxxxx
Credite cu scadența inițială mai mare de 2 ani, din care:
Rezidenți si nerezidenți din zona UE
- credite cu scadența reziduală până la 2 ani inclusiv
53 societăți nefinanciare (S11) xxxxx
54 gospodării ale populației (S14) xxxxx
55 instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15) xxxxx
- credite cu scadența reziduală mai mare de 2 ani și cu revizuirea ratei dobânzii în următoarele 24 luni
56 societăți nefinanciare (S11) xxxxx
57 gospodării ale populației (S14) xxxxx
58 instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15) xxxxx

*) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului

Codurile atribuite coloanei "SCADENȚA INIȚALĂ" pe instrumente și intervale de scadență

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...