Art VI | Lege 30/2019

Acesta este un fragment din Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. VI. -

Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. I din prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu următoarele excepții:

a) art. I pct. 11, pct. 20, pct. 21, care se aplică începând cu 1 ianuarie 2019;

b) art. I pct. 12, care se aplică începând cu 1 aprilie 2019;

c) art. I pct. 14 și 15, care se aplică începând cu 1 ianuarie 2019, respectiv cu prima zi a anului fiscal modificat care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2019;

d) art. I pct. 3, care se aplică începând cu 1 aprilie 2019;

e) art. I pct. 19 subpct. 182 se aplică începând cu 1 aprilie 2019;

f) art. I pct. 5, 7, pct. 9 subpct. 82, pct. 12, 14, referitoare la dreptul contribuabililor de a dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit potrivit art. 681 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 78 alin. (6), art. 82 alin. (6), art. 101 alin. (12), pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, se aplică începând cu veniturile aferente lunii aprilie 2019;

g) art. I pct. 6, 8, pct. 9 subpct. 81, pct. 10, pct. 11 subpct. 91, pct. 13, 15, 16, pct. 19 subpct. 181 referitoare la art. 681 alin. (8)-(11), art. 72 alin. (9)-(12), art. 79, art. 82 alin. (7), art. 102, art. 123 alin. (5) și (6) se aplică începând cu 1 aprilie 2019.

h) art. I pct. 17, pct. 18, pct. 19 subpct. 183 referitoare la dreptul contribuabililor de a dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit potrivit prevederilor art. 123 alin. (3) și (4) și art. 130 alin. (7)-(10) pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, se aplică începând cu impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2019.

Mergi la:
Art 162 «
Art 230 «
Procedura de mediere
Art 263 «
Art II
Art 9 "
Art III
Art 1 "
Art IV
Art V
Art VI

Acesta este un fragment din Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...