RAPORT DE EVENIMENT Nr din | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

la normele metodologice - ANEXA Nr 2i) -
RAPORT DE EVENIMENT
Nr. ............. din ....................

Subsemnatul (Subsemnații), ....................... (numele și prenumele) ............................................................................... .............................................................................., în calitate de .........................................................., (agent de pază, controlor de acces etc.) aflat (aflați) în serviciul de pază la ..........................., (societatea comercială, instituția) postul nr. ............, am constatat că:

Astăzi, ................., la ora .................., numitul (numiții) ............................................. ............................................................................... ............................................................................... .............................................., a (au) fost surprins (surprinși) în timp ce .............................................................................................................. (se vor descrie fapta comisă, bunurile recuperate și măsurile luate în legătură cu acestea) ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

Cazul a fost sesizat la ................................................................. (se vor indica instituția și persoana sesizată)

Semnătura
..........................................

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
ORGANIZAREA serviciului de pază în ziua de la obiectivul
PROCES VERBAL
PROCES VERBAL
REGISTRU DE EVIDENȚĂ a accesului persoanelor la obiectivul
REGISTRU DE EVIDENȚĂ a accesului autovehiculelor la obiectivul
REGISTRU DE EVIDENȚĂ a accesului pe căile ferate uzinale la obiectivul
REGISTRU DE EVIDENȚĂ a mișcării armamentului
REGISTRU DE CONTROL la obiectivul
RAPORT DE EVENIMENT Nr din
REGISTRU SPECIAL pentru păstrarea evidenței contractelor de prestări de servicii la SC
REGISTRU SPECIAL pentru păstrarea evidenței contractelor la SC
JURNAL DE SERVICE al sistemului de alarmare împotriva efracției de la SC
;
se încarcă...