Paza transporturilor bunurilor și valorilor, precum și a transporturilor cu caracter special | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL IV Paza transporturilor bunurilor și valorilor, precum și a transporturilor cu caracter special

Art. 55. -

(1) Transportul bunurilor și valorilor, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, bijuterii, metale și pietre prețioase, se efectuează cu mijloace de transport anume destinate.

(2) Prin mijloace de transport anume destinate se înțelege:

a) autovehicule blindate și semiblindate care, prin construcție, dotare și exploatare, au rolul de a asigura rezistența la acțiunea armelor de foc pentru protecția personalului însoțitor și rezistența la efracție a compartimentului de valori;

b) autovehicule special amenajate având compartimentul de valori rezistent la efracție, fixat de caroserie și prevăzut cu încuietori acționate din panoul de control al conducătorului auto.

Art. 56. -

(1) Autovehiculele blindate sunt autovehicule care au protecție prin blindaj pentru compartimentele destinate personalului și valorilor. Aceste autospeciale trebuie atestate de un certificat în care se menționează clasele de rezistență la acțiunea armelor de foc, având cel puțin FB3 pentru blindaj, respectiv BR3 pentru geamuri, iar clasa de rezistență la efracție a compartimentului de valori de cel puțin nivel 3, conform standardelor europene aplicabile. Modificări (1)

(2) Autovehiculele semiblindate au protecție prin blindaj pentru compartimentele destinate personalului, având clasele de rezistență sub clasele prevăzute la alin. (1), atestate de un certificat. Modificări (1)

(3) Compartimentul de valori al autovehiculelor blindate și semiblindate este prevăzut cu o singură ușă, care este asigurată cu închidere centralizată a mașinii și cu două încuietori mecanice sigure.

(4) Certificarea elementelor folosite la blindajul autovehiculelor prevăzute la alin. (1) se realizează de un organism abilitat în acest sens.

Art. 57. -

(1) Derularea transporturilor bunurilor și valorilor se realizează cu respectarea următoarelor cerințe minime:

a) transporturile bunurilor și valorilor în cuantum sau cu o valoare de peste 500.000 euro ori echivalentul în lei se asigură cu mijloace de transport blindate și se realizează, după caz, cu jandarmi sau agenți ai unei societăți specializate de pază și protecție, înarmați cu arme de foc letale, în condițiile legii;

b) transporturile bunurilor și valorilor în cuantum sau cu o valoare cuprinsă între 100.000 și 500.000 euro ori echivalentul în lei se asigură cu mijloace de transport blindate sau semiblindate și se realizează, după caz, cu jandarmi ori agenți ai unei societăți specializate de pază și protecție, înarmați cu arme de foc letale, în condițiile legii; Modificări (1)

c) transporturile bunurilor și valorilor în cuantum sau cu o valoare cuprinsă între 10.000 și 100.000 euro ori echivalentul în lei se asigură cu mijloace de transport blindate, semiblindate sau special amenajate, însoțite cu personal de pază propriu calificat și atestat ori agenți ai unei societăți specializate de pază și protecție, înarmați cu arme de foc, în condițiile legii. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

(2) Pentru bunurile și valorile în cuantum de sub 10.000 euro sau echivalentul în lei nu este obligatorie organizarea transportului de valori, în condițiile legii.

(3) Pentru acoperirea riscurilor la pierdere, furt sau distrugere a valorilor transportate, transportatorul ori beneficiarul contractului de transport, potrivit înțelegerii dintre părți, trebuie să dețină poliță de asigurare valabilă în raport cu bunurile sau valorile transportate.

Art. 58. - Modificări (1)

(1) Planul de pază al transporturilor bunurilor și valorilor, precum și al transporturilor cu caracter special cuprinde în anexă traseele și adresele sediilor la/de la care se predau/preiau bunurile sau valorile monetare.

(2) În cazul în care adresele sediilor prevăzute la alin. (1) suferă modificări ori se adaugă puncte de colectare/remitere, actualizarea planului se face prin depunerea anexelor refăcute la unitatea de poliție care a avizat planul de pază.

(3) Modificările prevăzute la alin. (2) se notifică unității de poliție care a avizat planul de pază al transportului, înainte să devină operabile.

Art. 59. -

(1) Planul de pază al transportului cuprinde elementele prevăzute la art. 26 alin (2) din Lege și se depune la unitatea teritorială de poliție, cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii activității de transport.

(2) Actualizarea planului de pază al transportului se face numai în situația modificării dispozitivului de pază sau a regulilor de efectuare a pazei, precum și în cazul schimbării prestatorului ori a autovehiculelor prevăzute în planul de pază.

Art. 60. -

(1) Unitatea de poliție competentă teritorial analizează planul de pază al transporturilor și acordă avizul de specialitate în cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării.

(2) Avizul poliției pentru planul de pază se retrage când nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza acordării.

Art. 61. -

(1) În vederea asigurării securității personalului și a valorilor transportate, autovehiculele blindate și semiblindate se echipează cu dispozitive tehnice de pază, localizare și supraveghere, precum și sisteme de alarmare și de comunicații care să asigure legătura cu dispeceratul de monitorizare și alertare a poliției sau jandarmeriei, după caz.

(2) Autovehiculele special amenajate se dotează cu dispozitive tehnice de pază și alarmare pe compartimentul de valori, precum și cu mijloace de comunicații, iar sistemul de alarmă se conectează la un centru de monitorizare și intervenție avizat de poliție.

(3) Prin monitorizare se înțelege posibilitatea tehnică de stabilire, în orice moment, a poziției autospecialei și a direcției de deplasare și de semnalare a stării de pericol în caz de necesitate, precum și de înregistrare a parametrilor vectorilor de deplasare.

(4) Monitorizarea și localizarea autovehiculelor de transport blindate și semiblindate se fac prin dispecerat cu operator care deservește o platformă tehnică special destinată.

Art. 62. -

Pentru protecția bancnotelor transportate pot fi folosite soluții alternative care asigură posibilitatea de neutralizare a acestora în caz de efracție sau la deschidere neautorizată și descurajarea agresării personalului însoțitor.

Art. 63. -

(1) Personalul care asigură paza transportului de valori se dotează cu arme de foc și, după caz, cu bastoane din cauciuc sau tip tomfe, spray-uri iritant-lacrimogene, precum și mijloace de protecție individuală.

(2) Mijloacele din dotarea efectivă se stabilesc în funcție de bunurile și valorile transportate, prin planul de pază. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Membrii echipajului unui vehicul care nu este blindat, dar care este amenajat și utilizat pentru transportul bancnotelor, bijuteriilor sau metalelor prețioase se dotează cu mijloace de protecție individuală, de autoapărare și intervenție.

Art. 64. -

În cazul transporturilor produselor cu caracter special efectuate cu 3 sau mai multe autovehicule de transport, precum și în cazul transporturilor de materii nucleare ori radioactive, unitățile de jandarmi pun la dispoziție, contra cost, autovehicule inscripționate și dotate cu mijloace de semnalizare acustică și luminoasă.

Art. 65. -

(1) Vagoanele care transportă produse cu caracter special se dotează cu dispozitive tehnice de pază și alarmare conectate la vagonul corp de gardă.

(2) Vagonul corp de gardă trebuie să asigure condiții de siguranță și dotare pentru odihnă, igienă, încălzire, iluminare, servirea mesei, depozitarea armamentului, muniției și mijloacelor de protecție și intervenție.

(3) Navele de transport al produselor cu caracter special și cele destinate transportului efectivelor de jandarmi se prevăd cu sisteme de localizare, echipamente de navigație pe timp de noapte cu radar, sondă cu ultrasunete, dispozitive optice în infraroșu, dispozitive acustice de semnalizare.

(4) Navele destinate transportului efectivelor de jandarmi trebuie să asigure viteze de deplasare mai mari decât cele ale eșalonului de transport.

Art. 66. -

(1) Transportul valorilor monetare aparținând unităților se poate efectua fără utilizarea mijloacelor de transport, în mod excepțional, numai pentru valorile prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. c), atunci când nu este posibilă realizarea acestuia cu mijloacele de transport prevăzute de lege, în următoarele cazuri:

a) valorile monetare sunt transferate în același imobil sau complex comercial;

b) locurile de depozitare sau distribuire sunt situate la o distanță de până la 300 metri.

(2) Pentru efectuarea transportului valorilor în condițiile prevăzute la alin. (1) se asigură protecția persoanei cu personal de pază dotat cu mijloace de protecție și autoapărare sau folosirea genților securizate de transport certificate, prevăzute cu sisteme de neutralizare a bancnotelor.

(3) Pentru protecția factorilor poștali aflați în serviciul de distribuire a unor sume de bani, conducerea companiei are obligația să asigure dotarea necesară care să prevină sustragerea bancnotelor deținute, prin sistemele prevăzute la alin. (2) sau alte măsuri similare pentru descurajarea agresiunilor asupra personalului de serviciu.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Dispoziții generale
Formele de pază
Selecția, atestarea, angajarea, pregătirea și dotarea personalului de pază și gardă de corp
Paza transporturilor bunurilor și valorilor, precum și a transporturilor cu caracter special
Sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției
Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției
Dispoziții finale
;
se încarcă...