Paza în mediul rural | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Formele de pază -
SECȚIUNEA a 4-a

Paza în mediul rural

Art. 21. -

(1) Prin paza în mediul rural se asigură paza bunurilor aflate în domeniul public sau privat al unității administrative, precum și a celor aparținând cetățenilor acesteia.

(2) Serviciul de pază se realizează prin instituirea unor posturi fixe și/sau patrule mobile pe raza administrativ-teritorială a comunei, cu personal de pază propriu al primăriei, calificat și atestat, cu personal al poliției locale sau agenți din cadrul societăților specializate de pază și protecție.

Art. 22. -

(1) Planul de pază al comunei cuprinde următoarele capitole: teritoriul, populația, căile de acces, obiectivele de interes local, instalațiile și mijloacele tehnice de pază și de alarmare ale acestora, echipamentele de supraveghere video a căilor de acces, dispozitivul de pază prevăzut, echipamente de supraveghere video, consemnul general și particular, dotarea cu uniformă, însemne distinctive, mijloace de comunicații și autoapărare. Acesta se întocmește anterior instituirii formei de pază și se actualizează în funcție de modificările survenite.

(2) Prin dispozitivul de pază se stabilește numărul de posturi fixe și itinerarele de patrulare, perioada în care acestea funcționează și efectivele necesare.

(3) În situația în care paza se asigură cu personal al poliției locale, planul de pază se întocmește de către șeful acestei structuri, cu sprijinul de specialitate al unității de poliție competente teritorial, și se aprobă de primar.

(4) Pentru executarea și evidențierea serviciului de pază în mediul rural se instituie și se utilizează documentele specifice prevăzute în anexa nr. 2.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Paza cu efective de jandarmi
Paza cu personal din poliția locală sau din serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean
Paza proprie
Paza în mediul rural
Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Dotarea și folosirea însemnelor și a mijloacelor de apărare
Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției
Licențierea și funcționarea societăților specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției Reînnoirea licenței
;
se încarcă...