Paza cu efective de jandarmi | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Formele de pază -
SECȚIUNEA 1
Paza cu efective de jandarmi

Art. 11. -

(1) Achiziția și instalarea sistemelor electronice de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor a căror pază și protecție se execută cu efective de jandarmi se realizează de către beneficiar, potrivit legii.

(2) Sistemele electronice de securitate ale obiectivelor păzite cu efective de jandarmi se conectează la dispeceratele de monitorizare ale Jandarmeriei Române.

Art. 12. -

(1) Paza, protecția și intervenția cu efective de jandarmi se organizează și se efectuează potrivit planului de pază și protecție, întocmit de către conducătorii unităților beneficiare împreună cu unitatea de jandarmi care asigură efectivele pentru pază și protecție, după efectuarea analizei de risc de către o comisie numită de comandantul/șeful unității de jandarmi.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) este formată din ofițeri specialiști, cu atribuții în domeniu, din cadrul unității care are în administrare obiectivele, bunurile și valorile sau asigură efectivele destinate pazei și protecției, și comandanții/șefii structurilor de pază și protecție; la lucrările comisiei participă și reprezentanții beneficiarului, cu respectarea prevederilor legale pe linia protecției informațiilor clasificate.

Art. 13. -

(1) Formele, modalitățile și procedeele de pază și protecție se stabilesc de către comandantul/șeful unității, de comun acord cu conducătorul unității beneficiare, în funcție de executarea recunoașterii și a analizei de risc executate la obiectiv.

(2) Intervenția cu efective de jandarmi se execută la obiectivele din competență, conform planului de intervenție și cooperare întocmit de către unitatea de jandarmi competentă teritorial.

(3) Dispozitivele de protecție fizică la obiectivele cu activități nucleare se stabilesc în conformitate cu normele metodologice prevăzute de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

(4) În cazul unităților în care paza, protecția și intervenția cu efective de jandarmi se asigură în comun cu societăți specializate de pază și protecție sau servicii publice specializate, întocmirea planului de pază și protecție se face de către conducătorii unităților beneficiare împreună cu unitatea de jandarmi și șefii acestor efective.

(5) În situația în care o instituție funcționează în mai multe imobile, paza și protecția cu efective de jandarmi se asigură la sediul social al acesteia, iar la celelalte sedii, numai dacă sunt nominalizate într-un act normativ similar celui care a determinat instituirea pazei. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 14. -

(1) Controlul efectivelor care asigură paza, protecția și intervenția la obiectivele a căror pază este asigurată cu jandarmi revine Jandarmeriei Române.

(2) Controlul efectivelor care asigură paza și protecția obiectivelor cu activități nucleare, în sistem integrat de pază și protecție unic condus de forțele de jandarmi, se execută trimestrial de către Jandarmeria Română și personalul desemnat de beneficiar, conform unui plan comun de control.

Art. 15. -

La încheierea contractelor de prestări de servicii cu unitățile Jandarmeriei Române pentru paza și protecția obiectivelor, bunurilor și valorilor, precum și a transporturilor cu caracter special, beneficiarii serviciilor de pază și protecție prevăzuți la art. 6 alin. (1) din Lege au obligația de a prezenta documentele solicitate de către unitatea de jandarmi necesare instituirii pazei.

Art. 16. -

(1) Personalul beneficiarului care însoțește transportul de bunuri și valori asigurat prin efective de jandarmi, inclusiv conducătorul auto, se include în compunerea echipajului și se subordonează șefului echipajului.

(2) Transporturile de materii explozive, radioactive sau nucleare pot staționa numai în afara localităților, în parcări ori în alte locuri special amenajate, cu înștiințarea prealabilă a unității de jandarmi și a unității competente teritorial a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Paza cu efective de jandarmi
Paza cu personal din poliția locală sau din serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean
Paza proprie
Paza în mediul rural
Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Dotarea și folosirea însemnelor și a mijloacelor de apărare
Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției
Licențierea și funcționarea societăților specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției Reînnoirea licenței
;
se încarcă...