Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției -
SECȚIUNEA 1
Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției

Art. 67. -

(1) Asocierea măsurilor și a mijloacelor de siguranță prin introducerea mijloacelor mecanofizice de protecție și a sistemelor de detecție, supraveghere și alarmare se face în baza analizei de risc la efracție, elaborată în condițiile art. 2.

(2) Deținătorul sistemelor de supraveghere are obligația afișării în unitate a unor semne de avertizare cu privire la existența acestora.

(3) Conducătorii unităților au obligația folosirii mijloacelor de protecție mecanofizică și a echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate conform standardelor europene sau naționale în vigoare de către organisme acreditate din țară ori din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European.

(4) Beneficiarul subsistemului de televiziune cu circuit închis are obligația punerii la dispoziția organelor judiciare, la solicitarea scrisă a acestora, a înregistrărilor video și/sau audio în care este surprinsă săvârșirea unor fapte de natură penală.

Art. 68. -

(1) Sunt supuse avizării poliției proiectele sistemelor de alarmare destinate următoarelor categorii de obiective:

a) unități de interes strategic și obiective aparținând infrastructurilor critice; Modificări (1)

b) unități sau instituții de interes public;

c) instituții de creditare, unități poștale, puncte de schimb valutar, case de amanet, unități profilate pe activități cu bijuterii din metale sau pietre prețioase;

d) magazine de arme și muniții;

e) stații de comercializare a carburanților/combustibililor;

f) săli de exploatare a jocurilor de noroc;

g) centre de procesare;

h) casierii furnizori și servicii de utilități; Modificări (1)

i) obiective industriale;

j) depozite; Modificări (1)

k) instalații tehnologice.

(2) Proiectarea, instalarea, modificarea, monitorizarea, întreținerea și utilizarea sistemelor de alarmare împotriva efracției se fac cu respectarea normelor tehnice prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 69. -

(1) Proiectul sistemului de alarmare se depune de către beneficiar spre avizare la inspectoratele județene de poliție ori la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București pe raza cărora/căreia se află obiectivul, înainte de începerea lucrărilor de execuție.

(2) Avizul proiectului se acordă de personalul de specialitate al poliției, în termen de 15 zile de la depunere, în următoarele situații:

a) sunt îndeplinite cerințele minime prevăzute în anexa nr. 1;

b) componența, calitatea și funcționalitatea sistemelor asigură detecția pătrunderii neautorizate, supravegherea și înregistrarea video, precum și transmiterea la distanță a semnalelor tehnice și de alarmare;

c) proiectul sistemului de alarmare a fost elaborat cu respectarea condițiilor prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 70. -

(1) Proiectele sistemelor de alarmare se elaborează de personalul tehnic al societăților specializate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției, cu competențe profesionale specifice, cu respectarea cerințelor din prezentele norme metodologice și a normativelor tehnice specifice.

(2) La întocmirea proiectului, personalul tehnic de specialitate este obligat să prevadă doar componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate în conformitate cu standardele naționale sau europene de profil și în concordanță cu gradul de siguranță impus de caracteristicile obiectivului protejat.

(3) Proiectantul sistemului de securitate răspunde pentru respectarea prezentelor norme metodologice în faza de proiect, iar societatea care instalează sistemul de securitate este răspunzătoare de implementarea și respectarea proiectului de execuție.

(4) Orice modificare în faza de instalare a sistemului de securitate se face după consultarea proiectantului sistemului de securitate, iar ulterior punerii în funcțiune a sistemului, după consultarea unui proiectant autorizat.

Art. 71. -

(1) Modificarea sistemului prin suplimentarea de echipamente ori înlocuirea de componente, care nu afectează cerințele inițiale, se materializează prin actualizarea proiectului cu fișe modificatoare ori prin completarea manuală pe proiectul existent, în cazul unor modificări minore, certificate de proiectant.

(2) Modificările prevăzute la alin. (1) nu sunt supuse avizului poliției.

(3) Modificarea sistemului prin diminuarea componentelor prevăzute în proiectul avizat de către poliție se supune unui nou aviz. Modificări (1)

Art. 72. -

Participarea specialistului poliției la punerea în funcțiune a sistemelor de alarmare se face la cererea beneficiarului, pentru aplicațiile avizate.

Art. 73. -

(1) Elementele de protecție mecanofizică destinate asigurării securității la efracție a valorilor pot fi folosite dacă acestea dețin documente de certificare a conformității cu standardele europene sau naționale de profil, care să ateste clasa de rezistență la efracție la atac manual ori de rezistență la acțiunea armelor de foc.

(2) Nivelul de rezistență al acestor produse se aliniază în funcție de valorile protejate, conform anexei nr. 1.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Paza cu efective de jandarmi
Paza cu personal din poliția locală sau din serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean
Paza proprie
Paza în mediul rural
Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Dotarea și folosirea însemnelor și a mijloacelor de apărare
Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției
Licențierea și funcționarea societăților specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției Reînnoirea licenței
;
se încarcă...