JURNAL DE SERVICE al sistemului de alarmare împotriva efracției de la SC | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

la normele metodologice - ANEXA Nr 2l) -
JURNAL DE SERVICE al sistemului de alarmare împotriva efracției de la S.C. .........................................

Obiectivul ..................................................... Adresa .....................................................
Proiectant S.C. ..................................................... Instalator S.C. .....................................................
Licența ............./T/..... ..... ......... Licența ................../T/............ ............. ...................
Personalul care a realizat instalarea și punerea în funcție:
1. ............................................, Aviz poliție .................... din........ ......... ..............
2. ............................................., Aviz poliție ...................... din ....... ...... ........
Personalul care realizează întreținerea:
1. ....................................................., Aviz poliție .............. din ..... ....... ..........
2. ....................................................., Aviz poliție ..............din ........ ...... ........
Modalitatea de sesizare a evenimentelor: telefon ...............
fax ..............................
e-mail ...................................
Beneficiarul Societatea licențiată care asigură întreținerea sistemului de alarmare împotriva efracției
Nr. crt. Data și ora sesizării Evenimentul tehnic Persoana care a sesizat evenimentul Semnătura Data și ora intervenției Societatea care realizează intervenția tehnică Numele și prenumele persoanelor care realizează intervenția, nr. avizelor poliției Mod de remediere Semnătura

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
PROCES VERBAL
PROCES VERBAL
REGISTRU DE EVIDENȚĂ a accesului persoanelor la obiectivul
REGISTRU DE EVIDENȚĂ a accesului autovehiculelor la obiectivul
REGISTRU DE EVIDENȚĂ a accesului pe căile ferate uzinale la obiectivul
REGISTRU DE EVIDENȚĂ a mișcării armamentului
REGISTRU DE CONTROL la obiectivul
RAPORT DE EVENIMENT Nr din
REGISTRU SPECIAL pentru păstrarea evidenței contractelor de prestări de servicii la SC
REGISTRU SPECIAL pentru păstrarea evidenței contractelor la SC
JURNAL DE SERVICE al sistemului de alarmare împotriva efracției de la SC
;
se încarcă...