Documentele specifice executării și evidențierii serviciului de pază prin forțe și mijloace civile și modelele acestora | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

la normele metodologice -
Documentele specifice executării și evidențierii serviciului de pază prin forțe și mijloace civile și modelele acestora

Art. 1. -

În efectuarea serviciului de pază, personalul este obligat să consemneze, potrivit atribuțiilor care îi revin, activitățile desfășurate, folosind următoarele documente:

a) registrul buletinul posturilor;

b) registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului, folosit la fiecare post de pază;

c) registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului înarmat, folosit în posturile prevăzute cu pază înarmată;

d) registrul de evidență a accesului persoanelor;

e) registrul de evidență a accesului autovehiculelor, dacă este cazul;

f) registrul de evidență a accesului pe căile ferate uzinale, dacă este cazul;

g) registrul de evidență a mișcării armamentului păstrat la camera de armament;

h) registrul de control;

i) registrul de evenimente;

j) registrul special pentru păstrarea evidenței contractelor de prestări de servicii.

Art. 2. -

În situația utilizării sistemului de televiziune cu circuit închis pentru înregistrarea accesului autovehiculelor, registrul prevăzut la art. 1 lit. e) nu este obligatoriu. Perioada de stocare a imaginilor înregistrate este similară perioadei de păstrare a registrului.

Art. 3. -

Conducătorul societății specializate în sisteme de alarmare are obligația să înființeze și să completeze registrul special pentru păstrarea evidenței contractelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2k).

Art. 4. -

Societățile specializate în sisteme de alarmare și beneficiarii au obligația înființării, completării și păstrării la obiectiv a jurnalului de service al sistemului de alarmare împotriva efracției, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 2l).

Art. 5. -

Modelele documentelor specifice folosite în serviciul de pază sunt prevăzute în anexele nr. 2a) -2l).

Art. 6. -

Anexele nr. 2a) -2l) fac parte integrantă din prezenta anexă.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Cerințe minimale de securitate, pe zone funcționale și categorii de unități
Documentele specifice executării și evidențierii serviciului de pază prin forțe și mijloace civile și modelele acestora
Descrierea, culoarea și modelul uniformelor de serviciu ale personalului de pază propriu
Tematica programelor de formare profesională de bază și perfecționare
Modelul atestatului profesional
Modelul ecusonului folosit de personalul de pază
Norme tehnice privind proiectarea, instalarea, modificarea, monitorizarea, întreținerea și utilizarea sistemelor de alarmare împotriva efracției
;
se încarcă...