Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL VI Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției

Art. 90. -

(1) Societățile specializate de pază și protecție, precum și cele din domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției pot înființa dispecerate de zonă pentru prestarea serviciilor de monitorizare și intervenție, cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (2) din Lege.

(2) Unitățile pot organiza dispecerate pentru monitorizarea unităților proprii, cu asigurarea programării sistemelor locale și a intervențiilor prin societățile specializate în sisteme de alarmare, respectiv pază și protecție, cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (2) din Lege.

(3) Unitățile de jandarmi și poliția locală pot organiza dispecerate de monitorizare la care se conectează numai sistemele de alarmare din obiectivele asigurate cu pază de structura respectivă.

(4) Conectarea și programarea centralelor abonaților la stația de dispecerizare a structurilor prevăzute la alin. (3), precum și inspecția tehnică periodică a echipamentelor monitorizate se fac de personalul tehnic al societăților specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției.

(5) Intervenția la evenimente se realizează numai prin personal calificat al societăților specializate de pază și protecție, al Jandarmeriei Române sau al poliției locale, potrivit competențelor.

Art. 91. - Referințe în jurisprudență (1)

Prin asigurarea serviciilor de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției se înțelege:

a) realizarea conexiunii sistemului de alarmare aflat în obiectiv cu o stație de dispecerizare care asigură recepționarea semnalelor furnizate de centrala de alarmă a sistemului local și interogarea stării sistemului local;

b) verificarea periodică a conexiunii cu obiectivul;

c) preluarea cu operativitate a semnalelor recepționate de către operatorii stației de dispecerizare și verificarea veridicității alarmei prin dirijarea la fața locului a echipajelor de intervenție sau prin verificare tehnică de la distanță;

d) sesizarea autorităților competente în funcție de situație, când s-a stabilit că autorii au săvârșit fapte penale ori contravenționale;

e) asigurarea mentenanței periodice a sistemului de alarmă, a sistemului de transmitere a alarmei și a centrului de monitorizare;

f) asigurarea intervențiilor tehnice pentru eliminarea disfuncționalităților echipamentelor tehnice.

Art. 92. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

În funcționare, dispeceratele de monitorizare asigură preluarea directă a semnalelor de la sistemele conectate, verificarea și alertarea echipajelor de intervenție, astfel încât să fie respectați timpii contractuali asumați și cei maximali stabiliți prin prezentele norme metodologice.

Art. 93. -

(1) Pentru a dobândi dreptul de a presta servicii de monitorizare și intervenție, operatorii economici trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să dețină stația de dispecerizare necesară recepționării semnalelor de la sistemele abonaților, în conformitate cu standardele europene sau naționale în vigoare;

b) să aibă personal angajat și avizat pentru asigurarea serviciului permanent al dispeceratului;

c) să dispună de un sediu înregistrat și autorizat pentru organizarea administrativă și coordonarea operativă a personalului angajat care să corespundă standardelor europene sau naționale în vigoare în privința organizării și funcționării unui centru de monitorizare și recepție a alarmelor;

d) să dețină echipamentele de comunicații și canal de date tip voce în conexiune on-line cu echipajele mobile de intervenție;

e) să dețină autoturismele și să aibă agenți de intervenție pază și ordine pentru verificarea alarmelor și intervenția la evenimente; Modificări (1)

f) să dețină tehnica necesară pentru înregistrarea convorbirilor operatorului-dispecer cu echipajele, beneficiarul și autoritățile, precum și pentru stocarea acestora pe o perioadă de 30 de zile;

g) să dețină poliță de asigurare valabilă pentru acoperirea riscului privind activitatea de monitorizare și intervenție;

h) să aibă proceduri de lucru asumate prin regulamentul de organizare și funcționare al dispeceratului.

(2) Pentru avizarea regulamentului de organizare și funcționare, solicitantul trebuie să depună la inspectoratul județean de poliție competent teritorial documentația prin care să facă dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), iar, cu ocazia verificărilor efectuate de polițiști la locul de funcționare, să facă dovada existenței lor.

Art. 94. -

Societatea care asigură serviciile de monitorizare și beneficiarul au obligația de a lua măsuri pentru preîntâmpinarea următoarelor situații:

a) sesizarea în mod eronat a autorităților pentru intervenția la obiectivele monitorizate;

b) nesesizarea efracției sau a stării de pericol ori sesizarea tardivă, din motive imputabile societății prestatoare sau beneficiarului;

c) declanșarea de alarme false repetate datorată neasigurării condițiilor de exploatare și mentenanță corespunzătoare a sistemelor de alarmă.

Art. 95. -

Avizul dat regulamentului de organizare și funcționare al dispeceratului se retrage când nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza acordării acestuia.

Art. 96. -

Prestatorii serviciilor de monitorizare și operatorii economici care au organizat dispecerat de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției au obligația transmiterii semestrial, până la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, a unor informări cu privire la activitățile desfășurate către unitatea de poliție competentă teritorial, conform modelului difuzat de poliție.

Art. 97. - Modificări (1)

Prestatorii serviciilor de monitorizare și operatorii economici au obligația de a asigura timpii de intervenție asumați contractual, fără a depăși 15 minute în localitățile urbane, respectiv 30 de minute în cele rurale, și de a lua, până la intervenția organelor judiciare, primele măsuri necesare conservării urmelor infracțiunii și a mijloacelor materiale de probă.

Art. 98. -

(1) Dispozitivul echipelor de intervenție se dimensionează în funcție de numărul de abonați, repartizarea și dispersia acestora, pentru asigurarea timpilor stabiliți.

(2) Repartizarea echipajelor mobile de intervenție pe abonați și zone se face prin anexe la regulamentul de organizare și funcționare al dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Dispoziții generale
Formele de pază
Selecția, atestarea, angajarea, pregătirea și dotarea personalului de pază și gardă de corp
Paza transporturilor bunurilor și valorilor, precum și a transporturilor cu caracter special
Sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției
Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției
Dispoziții finale
;
se încarcă...