Cerințe minime pe categorii de unități | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

la normele metodologice - Cerințe minimale de securitate, pe zone funcționale și categorii de unități -
CAPITOLUL II
Cerințe minime pe categorii de unități

Art. 7. -

Unitățile care nu efectuează operațiuni cu numerar nu au obligația încadrării în cerințele minime stabilite.

Art. 8. -

Cerințele minime pentru unitățile de interes strategic și obiectivele aparținând infrastructurilor critice sunt următoarele: Modificări (1)

a) sistemul de alarmare la efracție va asigura detecție perimetrală la nivelul gardului de protecție a obiectivului, pentru semnalarea pătrunderii neautorizate către personalul de pază aflat în serviciu;

b) obiectivul se protejează prin asigurarea pazei fizice.

Art. 9. -

(1) Din punctul de vedere al măsurilor de siguranță, instituțiile de creditare din categoria băncilor trebuie să respecte prezentele cerințe minimale de securitate.

(2) Subsistemul de detecție a efracției trebuie să asigure protejarea căilor de acces în unitate, suprafețelor vitrate exterioare, camerei tehnice și a spațiilor cu valori și asigură semnalarea stărilor de pericol în zonele de lucru cu clienții și în spațiile cu valori.

(3) Subsistemul de detecție a efracției se programează cu partiții (arii virtuale) distincte pentru spațiile cu valori, pentru a permite activarea inclusiv pe timpul programului și utilizarea numai de către personalul autorizat al unității.

(4) În situația existenței pazei umane permanente, se programează partiții pentru efectuarea serviciului de pază: ușa de acces, traseele de patrulare interioare și accesul la grupul sanitar.

(5) În cazul în care nu există pază fizică permanentă, sistemul de alarmare se conectează la un dispecerat de monitorizare și intervenție.

(6) Zonele de depozitare se protejează prin folosirea detectorilor cu principii diferite de funcționare.

(7) Personalul de conducere și cel din zonele de tranzacționare trebuie să dispună de elemente de semnalare a stării de pericol la amenințare, care transmit alarma în mod silențios.

(8) Pentru situațiile de jaf se prevede un buton de panică, conectat pe zonă programată cu avertizare sonoră, care se va acționa imediat după părăsirea locului faptei de către autor și realizează semnalizarea optică în exteriorul unității a stadiului producerii evenimentului.

(9) Sistemele de alarmare la efracție aferente spațiilor de depozitare a valorilor monetare trebuie să asigure dezactivarea temporizată și folosirea codurilor de armare/dezarmare cu semnalarea stării de pericol (coduri duress) la distanță în caz de amenințare. Modificări (1)

(10) Subsistemul de control al accesului trebuie să asigure restricționarea accesului neautorizat cel puțin în spațiile de manipulare a valorilor și echipamentelor de securitate.

(11) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea de imagini din zona de acces, atât din exterior, cât și din interior, zona de lucru cu publicul, traseele de vehiculare și acces în spațiul de depozitare a valorilor, asigurând stocarea imaginilor pe o perioadă de 20 de zile.

(12) Imaginile înregistrate în zona de acces trebuie să asigure identificarea persoanelor, iar pentru celelalte zone să permită recunoașterea.

(13) Pentru asigurarea protecției mecanofizice a sediilor instituțiilor de creditare trebuie să se utilizeze elemente certificate pentru cel puțin clasa minimă de rezistență recomandată de standardele europene sau naționale din domeniu, după cum urmează:

a) ușile exterioare destinate transferului de valori trebuie să prezinte rezistență la efracție și să fie prevăzute cu sistemul de control al deschiderii din interior;

b) la unitățile cu personal redus, expuse riscurilor de jaf, poate fi asigurat un acces controlat.

Art. 10. -

(1) Instituțiile de creditare din categoria organizațiilor cooperatiste și instituțiile financiare nebancare ce derulează activități cu numerar au obligația de a asigura securitatea personalului și a valorilor monetare pe timpul manipulării, depozitării și transportului.

(2) Cerințele pentru sistemele de securitate destinate acestor unități sunt similare cu cele prevăzute la art. 9, cu excepția celor menționate la alin. (8) - (12) și alin. (13) lit. b).

Art. 11. -

(1) Societățile comerciale care au ca obiect de activitate schimbul valutar au obligația implementării prezentelor cerințe minimale de securitate la punctele de schimb valutar.

(2) Prin subsistemul de alarmare la efracție trebuie să se asigure semnalizarea și transmiterea la distanță a stărilor de pericol, a pătrunderii prin efracție în spațiul protejat și a forțării seifului.

(3) Subsistemul de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea imaginilor din zona clienților și a seifului, precum și stocarea imaginilor pe o perioadă de 20 de zile. Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară recunoașterii persoanelor din spațiul clienților.

(4) Este obligatorie conectarea sistemului de alarmare la un dispecerat de monitorizare, în cazul în care nu există instituită paza fizică permanentă.

(5) Pereții, ușa și ghișeul compartimentului casierului trebuie să asigure protecția la acțiunea armelor de foc și preluarea indirectă a valorilor, iar valorile monetare se păstrează și se depozitează conform plafoanelor stabilite, în seifuri certificate, cu grad de rezistență la efracție determinat, ancorate conform instrucțiunilor producătorului.

(6) Accesul pe timpul programului de lucru în unități care au spațiu de lucru cu publicul este permis prin controlul deschiderii ușii din interior, iar operațiunile cu numerar se efectuează în condiții de siguranță, cu ușa ghișeului închisă și asigurată.

(7) Punctele de schimb valutar din incinta spațiilor comerciale pot funcționa fără amenajarea compartimentului blindat, cu condiția folosirii seifului/dulapului de casierie cu temporizare și a avertizării corespunzătoare.

Art. 12. -

(1) Asigurarea securității personalului, valorilor și a bunurilor deținute de casele de amanet, unitățile profilate pe activități cu bijuterii din metale sau pietre prețioase ori magazinele de comercializare a armelor și munițiilor se realizează prin adoptarea prezentelor cerințe minimale de securitate.

(2) Cerințele pentru sistemele de alarmare destinate acestor unități sunt similare cu cele prevăzute la art. 11 alin. (2) - (4).

(3) Valorile monetare și/sau bunurile amanetate ori deținute cu orice titlu se depozitează în seifuri certificate, cu clasă de rezistență la efracție determinată, ancorate conform cerințelor producătorului.

(4) Bunurile destinate comercializării se expun pe timpul programului în spații delimitate prin vitraje și elemente rezistente la atacuri manuale și asigurate cu încuietori.

Art. 13. -

(1) Măsurile de securitate destinate unităților poștale trebuie să fie conforme cu prezentele cerințe minimale de securitate. Modificări (1)

(2) Subsistemul de detecție a efracției trebuie să protejeze căile de acces în unitate și spațiile cu valori și semnalează stările de pericol în zonele de lucru cu clienții și în spațiile de depozitare a valorilor.

(3) Subsistemul de control al accesului trebuie să asigure restricționarea accesului neautorizat cel puțin în spațiile de depozitare a valorilor și, după caz, în cele de manipulare.

(4) La unitățile din localitățile urbane trebuie să se asigure preluarea imaginilor din zona clienților și a seifului prin subsistemul de televiziune cu circuit închis, precum și stocarea imaginilor pe o perioadă de 20 de zile. Imaginile înregistrate vor avea calitatea necesară recunoașterii persoanelor din spațiul clienților.

(5) În situația în care obiectivele din această categorie nu au pază fizică permanentă, sistemul de alarmare împotriva efracției se conectează la un dispecerat de monitorizare a alarmelor și intervenție. Referințe în jurisprudență (1)

(6) Valorile monetare sau de altă natură se depozitează în seifuri, case de bani sau dulapuri de securitate certificate, cu clasă de rezistență la efracție determinată, ancorate conform cerințelor producătorului, după caz.

(7) Ghișeele pentru operațiuni cu numerar se dotează cu seifuri/dulapuri de casierie cu temporizare, programate conform precizărilor prevăzute la art. 6 alin. (4), cu excepția celor din mediul rural.

Art. 14. -

(1) În stațiile de comercializare a carburanților/ combustibililor se asigură prezentele cerințe minime de securitate.

(2) Prin subsistemul de alarmare la efracție trebuie să se asigure sesizarea stărilor de pericol la adresa persoanelor și se protejează spațiile cu valori.

(3) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea de imagini din zonele de lucru cu numerar, de depozitare și de la pompele de distribuție, asigurând stocarea acestora pe o perioadă de 20 de zile. Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară identificării numerelor autovehiculelor în zona pompelor, respectiv recunoașterii persoanelor care acced în spațiul stației.

(4) În situația în care obiectivele din această categorie nu au pază fizică permanentă, sistemul de alarmare împotriva efracției se conectează la un dispecerat de monitorizare a alarmelor.

(5) Stațiile cu program permanent și cele amplasate la periferia localității sau în zone izolate se dotează cu seif de depozitare, în care se pot introduce valori fără deschiderea ușii seifului, certificat, cu clasă de rezistență la efracție determinată, care trebuie ancorat de pardoseală ori perete, conform instrucțiunilor producătorului. Cheile seifului nu se țin de către personalul de serviciu, aspect adus la cunoștința clienților prin afișarea semnalizării respective.

Art. 15. -

(1) În spațiile comerciale cu suprafețe mai mari de 500 m2 măsurile de securitate adoptate trebuie să corespundă prezentelor cerințe minimale de securitate.

(2) Subsistemul de alarmare la efracție trebuie să asigure protejarea căilor de acces, a zonelor cu valori, locurilor de depozitare și sesizarea stărilor de pericol la adresa persoanelor.

(3) Prin subsistemul de televiziune cu circuit închis trebuie să se preia imagini din zonele caselor de marcat, intrărilor și ieșirilor, spațiilor de procesare, depozitare și de transfer al valorilor, precum și din spațiile amenajate pentru parcare. Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară recunoașterii persoanelor din spațiul clienților. Modificări (1)

(4) Pentru menținerea ordinii interioare, pe perioada programului de lucru este obligatorie asigurarea pazei fizice.

Art. 16. -

(1) În sălile și incintele de exploatare a jocurilor de noroc cu achitarea premiilor pe loc, exceptând spațiile în care funcționează mai puțin de 3 aparate slot-machine sau cele pentru bingo în sistem TV, precum și în spațiile în care se desfășoară activități conexe, care presupun încasarea taxelor de joc, achitarea premiilor sau depozitarea fondurilor de câștiguri, se asigură prezentele cerințe minimale de securitate.

(2) Prin subsistemul de alarmare la efracție trebuie să se asigure sesizarea stărilor de pericol la adresa persoanelor și protejarea spațiilor cu valori.

(3) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea de imagini din zonele de casierie, de depozitare a valorilor și exteriorul intrării în unitate, asigurând stocarea imaginilor pe o perioadă de 20 de zile. Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară pentru recunoașterea persoanelor care acced în spațiul respectiv.

(4) Valorile monetare sau de altă natură se depozitează în seifuri certificate, cu clasă de rezistență la efracție determinată, ancorate conform instrucțiunilor producătorului.

(5) În situația în care obiectivele din această gamă nu au pază fizică permanentă, sistemul de alarmare împotriva efracției se conectează la un dispecerat de monitorizare a alarmelor și intervenție.

Art. 17. -

(1) Casieriile furnizorilor de utilități se amenajează pentru a se asigura securitatea persoanelor și a valorilor manipulate și depozitate.

(2) Prin subsistemul de alarmare la efracție trebuie să se asigure sesizarea stărilor de pericol la adresa persoanelor și protejarea spațiilor cu valori.

(3) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea de imagini din zonele de intrare, de lucru cu numerar, de depozitare a valorilor, asigurând stocarea imaginilor pe o perioadă de 20 de zile. Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară pentru recunoașterea persoanelor care acced în spațiul respectiv.

(4) Valorile monetare sau de altă natură se depozitează în seifuri certificate, cu clasă de rezistență la efracție determinată, fixate conform instrucțiunilor producătorului.

(5) Operațiunile cu numerar se desfășoară potrivit cerințelor prevăzute la art. 6 alin. (3).

(6) În situația în care obiectivele din această gamă nu au pază fizică permanentă, sistemul de alarmare împotriva efracției se conectează la un dispecerat de monitorizare a alarmelor și intervenție.

Art. 18. -

(1) Pentru asigurarea securității automatelor destinate tranzacțiilor cu numerar, indiferent de locul de amplasare, se vor respecta prezentele cerințe minimale cu privire la securitatea electronică și protecția mecanofizică.

(2) Subsistemul de detecție a efracției trebuie să semnaleze deschiderea neautorizată a ușilor automatului bancar și acțiunea de forțare a acestuia.

(3) Automatele bancare destinate tranzacțiilor cu numerar din sediile bancare trebuie să fie supravegheate video în zona clienților și în zona destinată alimentării.

(4) Sistemul de detecție a efracției destinat protejării automatelor de tranzacții cu numerar aflate în exteriorul sediilor bancare trebuie să fie conectat la un dispecerat de monitorizare avizat.

(5) Operațiunile de alimentare sau retragere a numerarului din automate se efectuează după asigurarea ușilor de acces în incintele în care funcționează, fără prezența persoanelor neautorizate. Modificări (1)

Art. 19. -

Pentru centrele de procesare a numerarului, măsurile de securitate vor cuprinde, suplimentar față de măsurile prevăzute la art. 9, paza fizică înarmată, protecția mecanofizică și supravegherea electronică perimetrală a imobilului și obiectivului.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Dispoziții generale
Cerințe minime pe categorii de unități
;
se încarcă...