Cerințe minimale de securitate, pe zone funcționale și categorii de unități | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

la normele metodologice -
Cerințe minimale de securitate, pe zone funcționale și categorii de unități

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Conducătorii unităților deținătoare de bunuri și valori au obligația de a identifica și stabili zonele funcționale, corespunzător activității desfășurate, și de a adopta măsuri necesare asigurării protecției vieții, integrității persoanelor și siguranței valorilor.

(2) Zonele funcționale pentru care este necesară adoptarea unor măsuri de securitate sunt:

a) zona de acces în unitate și zona perimetrală;

b) zona de tranzacționare;

c) zona de depozitare;

d) zona de expunere;

e) zona de transfer;

f) zona de procesare;

g) zona echipamentelor de securitate;

h) zona de tranzacții cu automate bancare.

Art. 2. -

(1) Prin zona de acces în unitate se înțelege locul amenajat cu elemente de închidere nestructurale destinate intrării sau ieșirii persoanelor. Căile de acces pot fi dedicate clienților, angajaților, transferului valorilor sau mixte. Zona perimetrală reprezintă limita fizică a construcției, constituită din elemente fixe sau mobile, cum ar fi: pereți, vitraje sau ferestre.

(2) Zona de tranzacționare reprezintă spațiul în care operatorii manipulează valorile monetare sau bunurile în relația cu clienții.

(3) Zona de depozitare reprezintă spațiul special amenajat pentru păstrarea în siguranță a valorilor monetare ori a bunurilor.

(4) Zona de expunere reprezintă spațiul amenajat pentru prezentarea către public, în condiții de siguranță, a bunurilor sau valorilor.

(5) Zona de transfer reprezintă spațiile prin care se vehiculează valorile între locul de depozitare și alte zone interioare sau exterioare în cazul transportului.

(6) Zona de procesare reprezintă spațiul special destinat și amenajat pentru prelucrarea, numărarea și pregătirea pentru depozitare, alimentarea automatelor bancare sau transport al valorilor monetare.

(7) Zona echipamentelor de securitate reprezintă spațiul restricționat accesului persoanelor neautorizate, destinat amplasării, funcționării sau monitorizării unor astfel de echipamente.

(8) Zona de tranzacții cu automate bancare reprezintă spațiul în care clienții pot face operațiuni cu numerar prin intermediul unui automat bancar, care nu presupune existența unui operator.

Art. 3. -

(1) Structura subsistemului de alarmare la efracție este alcătuită din: centrala de alarmă cu tastaturile de operare, elementele de detecție, echipamentele de avertizare și semnalizare și alte componente specifice acestui tip de aplicații. Rolul funcțional al subsistemului este de a detecta pătrunderea în spațiile protejate a persoanelor neautorizate și de a sesiza stările de pericol din unitate. Modificări (1)

(2) Subsistemul de control al accesului cuprinde unitatea centrală, care gestionează punctele de control, unitățile de comandă, cititoarele, încuietorile sau dispozitivele electromagnetice de acționare a ușilor, și are rolul de restricționare a accesului neautorizat în spațiile protejate.

(3) Subsistemul de televiziune cu circuit închis are în componență camerele video, echipamentele de multiplexare, stocare și posibilitatea de vizualizare a imaginilor preluate, în vederea observării/recunoașterii/identificării persoanelor.

Art. 4. -

Beneficiarii sistemelor avizate sunt obligați să încheie contracte de întreținere periodică cu societăți licențiate, care să ateste funcționarea sistemului conform parametrilor tehnici.

Art. 5. -

(1) Protecția mecanofizică cuprinde elementele care asigură delimitarea fizică în scopul protejării vieții și integrității personalului operator sau restricționării accesului neautorizat la valori.

(2) Gradul de siguranță/rezistență al elementelor de protecție mecanofizice utilizate în unități se stabilește proporțional cu cuantumul valorilor protejate și nivelul de risc determinat, recomandându-se alegerea unei clase de nivel mediu, definită de standardele europene/naționale de profil.

Art. 6. -

(1) Suprafețele vitrate exterioare până la o înălțime de 3 metri trebuie să asigure rezistența la atacuri manuale, conform standardelor europene sau naționale în domeniu, iar cele cu ferestre vor fi prevăzute cu gratii metalice care să asigure întârzierea pătrunderii în unitate ori se vor realiza cu deschidere limitată de maximum 10 cm. Modificări (1)

(2) Ușile exterioare trebuie să fie rezistente la atacuri manuale, în scopul întârzierii pătrunderii în unitate, având cel puțin clasa 1 de rezistență prevăzută de standardul european sau național în vigoare. Modificări (1)

(3) Operațiunile cu numerar în zonele de tranzacționare la unitățile financiar-bancare se pot efectua în spații amenajate, în care personalul este separat de clienți prin elemente de protecție rezistente la acțiunea armelor de foc și sertar de preluare indirectă a valorilor, sau prevăzute cu seifuri/dulapuri de casierie cu deschidere temporizată ori prin mașini de reciclare a numerarului.

(4) Seifurile/Dulapurile de casierie cu temporizare se utilizează prin programarea unor timpi de deschidere de minimum 10 minute pentru sertarul de depozitare a numerarului. Modificări (1)

(5) Automatele bancare, respectiv distribuitoarele automate de numerar, mașinile de schimb valutar, mașinile de reciclare a numerarului, și mașinile, cum ar fi distribuitoarele de numerar destinate casierilor, se prevăd cu seifuri certificate, cu clasă de rezistență la efracție determinată, și se ancorează conform instrucțiunilor producătorului. În mod similar, seifurile/dulapurile de casierie cu temporizare trebuie să fie certificate, cu nivel de rezistență la efracție determinat, și se ancorează conform instrucțiunilor producătorului. Modificări (1)

CAPITOLUL II Cerințe minime pe categorii de unități

Art. 7. -

Unitățile care nu efectuează operațiuni cu numerar nu au obligația încadrării în cerințele minime stabilite.

Art. 8. -

Cerințele minime pentru unitățile de interes strategic și obiectivele aparținând infrastructurilor critice sunt următoarele: Modificări (1)

a) sistemul de alarmare la efracție va asigura detecție perimetrală la nivelul gardului de protecție a obiectivului, pentru semnalarea pătrunderii neautorizate către personalul de pază aflat în serviciu;

b) obiectivul se protejează prin asigurarea pazei fizice.

Art. 9. -

(1) Din punctul de vedere al măsurilor de siguranță, instituțiile de creditare din categoria băncilor trebuie să respecte prezentele cerințe minimale de securitate.

(2) Subsistemul de detecție a efracției trebuie să asigure protejarea căilor de acces în unitate, suprafețelor vitrate exterioare, camerei tehnice și a spațiilor cu valori și asigură semnalarea stărilor de pericol în zonele de lucru cu clienții și în spațiile cu valori.

(3) Subsistemul de detecție a efracției se programează cu partiții (arii virtuale) distincte pentru spațiile cu valori, pentru a permite activarea inclusiv pe timpul programului și utilizarea numai de către personalul autorizat al unității.

(4) În situația existenței pazei umane permanente, se programează partiții pentru efectuarea serviciului de pază: ușa de acces, traseele de patrulare interioare și accesul la grupul sanitar.

(5) În cazul în care nu există pază fizică permanentă, sistemul de alarmare se conectează la un dispecerat de monitorizare și intervenție.

(6) Zonele de depozitare se protejează prin folosirea detectorilor cu principii diferite de funcționare.

(7) Personalul de conducere și cel din zonele de tranzacționare trebuie să dispună de elemente de semnalare a stării de pericol la amenințare, care transmit alarma în mod silențios.

(8) Pentru situațiile de jaf se prevede un buton de panică, conectat pe zonă programată cu avertizare sonoră, care se va acționa imediat după părăsirea locului faptei de către autor și realizează semnalizarea optică în exteriorul unității a stadiului producerii evenimentului.

(9) Sistemele de alarmare la efracție aferente spațiilor de depozitare a valorilor monetare trebuie să asigure dezactivarea temporizată și folosirea codurilor de armare/dezarmare cu semnalarea stării de pericol (coduri duress) la distanță în caz de amenințare. Modificări (1)

(10) Subsistemul de control al accesului trebuie să asigure restricționarea accesului neautorizat cel puțin în spațiile de manipulare a valorilor și echipamentelor de securitate.

(11) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea de imagini din zona de acces, atât din exterior, cât și din interior, zona de lucru cu publicul, traseele de vehiculare și acces în spațiul de depozitare a valorilor, asigurând stocarea imaginilor pe o perioadă de 20 de zile.

(12) Imaginile înregistrate în zona de acces trebuie să asigure identificarea persoanelor, iar pentru celelalte zone să permită recunoașterea.

(13) Pentru asigurarea protecției mecanofizice a sediilor instituțiilor de creditare trebuie să se utilizeze elemente certificate pentru cel puțin clasa minimă de rezistență recomandată de standardele europene sau naționale din domeniu, după cum urmează:

a) ușile exterioare destinate transferului de valori trebuie să prezinte rezistență la efracție și să fie prevăzute cu sistemul de control al deschiderii din interior;

b) la unitățile cu personal redus, expuse riscurilor de jaf, poate fi asigurat un acces controlat.

Art. 10. -

(1) Instituțiile de creditare din categoria organizațiilor cooperatiste și instituțiile financiare nebancare ce derulează activități cu numerar au obligația de a asigura securitatea personalului și a valorilor monetare pe timpul manipulării, depozitării și transportului.

(2) Cerințele pentru sistemele de securitate destinate acestor unități sunt similare cu cele prevăzute la art. 9, cu excepția celor menționate la alin. (8) - (12) și alin. (13) lit. b).

Art. 11. -

(1) Societățile comerciale care au ca obiect de activitate schimbul valutar au obligația implementării prezentelor cerințe minimale de securitate la punctele de schimb valutar.

(2) Prin subsistemul de alarmare la efracție trebuie să se asigure semnalizarea și transmiterea la distanță a stărilor de pericol, a pătrunderii prin efracție în spațiul protejat și a forțării seifului.

(3) Subsistemul de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea imaginilor din zona clienților și a seifului, precum și stocarea imaginilor pe o perioadă de 20 de zile. Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară recunoașterii persoanelor din spațiul clienților.

(4) Este obligatorie conectarea sistemului de alarmare la un dispecerat de monitorizare, în cazul în care nu există instituită paza fizică permanentă.

(5) Pereții, ușa și ghișeul compartimentului casierului trebuie să asigure protecția la acțiunea armelor de foc și preluarea indirectă a valorilor, iar valorile monetare se păstrează și se depozitează conform plafoanelor stabilite, în seifuri certificate, cu grad de rezistență la efracție determinat, ancorate conform instrucțiunilor producătorului.

(6) Accesul pe timpul programului de lucru în unități care au spațiu de lucru cu publicul este permis prin controlul deschiderii ușii din interior, iar operațiunile cu numerar se efectuează în condiții de siguranță, cu ușa ghișeului închisă și asigurată.

(7) Punctele de schimb valutar din incinta spațiilor comerciale pot funcționa fără amenajarea compartimentului blindat, cu condiția folosirii seifului/dulapului de casierie cu temporizare și a avertizării corespunzătoare.

Art. 12. -

(1) Asigurarea securității personalului, valorilor și a bunurilor deținute de casele de amanet, unitățile profilate pe activități cu bijuterii din metale sau pietre prețioase ori magazinele de comercializare a armelor și munițiilor se realizează prin adoptarea prezentelor cerințe minimale de securitate.

(2) Cerințele pentru sistemele de alarmare destinate acestor unități sunt similare cu cele prevăzute la art. 11 alin. (2) - (4).

(3) Valorile monetare și/sau bunurile amanetate ori deținute cu orice titlu se depozitează în seifuri certificate, cu clasă de rezistență la efracție determinată, ancorate conform cerințelor producătorului.

(4) Bunurile destinate comercializării se expun pe timpul programului în spații delimitate prin vitraje și elemente rezistente la atacuri manuale și asigurate cu încuietori.

Art. 13. -

(1) Măsurile de securitate destinate unităților poștale trebuie să fie conforme cu prezentele cerințe minimale de securitate. Modificări (1)

(2) Subsistemul de detecție a efracției trebuie să protejeze căile de acces în unitate și spațiile cu valori și semnalează stările de pericol în zonele de lucru cu clienții și în spațiile de depozitare a valorilor.

(3) Subsistemul de control al accesului trebuie să asigure restricționarea accesului neautorizat cel puțin în spațiile de depozitare a valorilor și, după caz, în cele de manipulare.

(4) La unitățile din localitățile urbane trebuie să se asigure preluarea imaginilor din zona clienților și a seifului prin subsistemul de televiziune cu circuit închis, precum și stocarea imaginilor pe o perioadă de 20 de zile. Imaginile înregistrate vor avea calitatea necesară recunoașterii persoanelor din spațiul clienților.

(5) În situația în care obiectivele din această categorie nu au pază fizică permanentă, sistemul de alarmare împotriva efracției se conectează la un dispecerat de monitorizare a alarmelor și intervenție. Referințe în jurisprudență (1)

(6) Valorile monetare sau de altă natură se depozitează în seifuri, case de bani sau dulapuri de securitate certificate, cu clasă de rezistență la efracție determinată, ancorate conform cerințelor producătorului, după caz.

(7) Ghișeele pentru operațiuni cu numerar se dotează cu seifuri/dulapuri de casierie cu temporizare, programate conform precizărilor prevăzute la art. 6 alin. (4), cu excepția celor din mediul rural.

Art. 14. -

(1) În stațiile de comercializare a carburanților/ combustibililor se asigură prezentele cerințe minime de securitate.

(2) Prin subsistemul de alarmare la efracție trebuie să se asigure sesizarea stărilor de pericol la adresa persoanelor și se protejează spațiile cu valori.

(3) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea de imagini din zonele de lucru cu numerar, de depozitare și de la pompele de distribuție, asigurând stocarea acestora pe o perioadă de 20 de zile. Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară identificării numerelor autovehiculelor în zona pompelor, respectiv recunoașterii persoanelor care acced în spațiul stației.

(4) În situația în care obiectivele din această categorie nu au pază fizică permanentă, sistemul de alarmare împotriva efracției se conectează la un dispecerat de monitorizare a alarmelor.

(5) Stațiile cu program permanent și cele amplasate la periferia localității sau în zone izolate se dotează cu seif de depozitare, în care se pot introduce valori fără deschiderea ușii seifului, certificat, cu clasă de rezistență la efracție determinată, care trebuie ancorat de pardoseală ori perete, conform instrucțiunilor producătorului. Cheile seifului nu se țin de către personalul de serviciu, aspect adus la cunoștința clienților prin afișarea semnalizării respective.

Art. 15. -

(1) În spațiile comerciale cu suprafețe mai mari de 500 m2 măsurile de securitate adoptate trebuie să corespundă prezentelor cerințe minimale de securitate.

(2) Subsistemul de alarmare la efracție trebuie să asigure protejarea căilor de acces, a zonelor cu valori, locurilor de depozitare și sesizarea stărilor de pericol la adresa persoanelor.

(3) Prin subsistemul de televiziune cu circuit închis trebuie să se preia imagini din zonele caselor de marcat, intrărilor și ieșirilor, spațiilor de procesare, depozitare și de transfer al valorilor, precum și din spațiile amenajate pentru parcare. Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară recunoașterii persoanelor din spațiul clienților. Modificări (1)

(4) Pentru menținerea ordinii interioare, pe perioada programului de lucru este obligatorie asigurarea pazei fizice.

Art. 16. -

(1) În sălile și incintele de exploatare a jocurilor de noroc cu achitarea premiilor pe loc, exceptând spațiile în care funcționează mai puțin de 3 aparate slot-machine sau cele pentru bingo în sistem TV, precum și în spațiile în care se desfășoară activități conexe, care presupun încasarea taxelor de joc, achitarea premiilor sau depozitarea fondurilor de câștiguri, se asigură prezentele cerințe minimale de securitate.

(2) Prin subsistemul de alarmare la efracție trebuie să se asigure sesizarea stărilor de pericol la adresa persoanelor și protejarea spațiilor cu valori.

(3) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea de imagini din zonele de casierie, de depozitare a valorilor și exteriorul intrării în unitate, asigurând stocarea imaginilor pe o perioadă de 20 de zile. Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară pentru recunoașterea persoanelor care acced în spațiul respectiv.

(4) Valorile monetare sau de altă natură se depozitează în seifuri certificate, cu clasă de rezistență la efracție determinată, ancorate conform instrucțiunilor producătorului.

(5) În situația în care obiectivele din această gamă nu au pază fizică permanentă, sistemul de alarmare împotriva efracției se conectează la un dispecerat de monitorizare a alarmelor și intervenție.

Art. 17. -

(1) Casieriile furnizorilor de utilități se amenajează pentru a se asigura securitatea persoanelor și a valorilor manipulate și depozitate.

(2) Prin subsistemul de alarmare la efracție trebuie să se asigure sesizarea stărilor de pericol la adresa persoanelor și protejarea spațiilor cu valori.

(3) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea de imagini din zonele de intrare, de lucru cu numerar, de depozitare a valorilor, asigurând stocarea imaginilor pe o perioadă de 20 de zile. Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară pentru recunoașterea persoanelor care acced în spațiul respectiv.

(4) Valorile monetare sau de altă natură se depozitează în seifuri certificate, cu clasă de rezistență la efracție determinată, fixate conform instrucțiunilor producătorului.

(5) Operațiunile cu numerar se desfășoară potrivit cerințelor prevăzute la art. 6 alin. (3).

(6) În situația în care obiectivele din această gamă nu au pază fizică permanentă, sistemul de alarmare împotriva efracției se conectează la un dispecerat de monitorizare a alarmelor și intervenție.

Art. 18. -

(1) Pentru asigurarea securității automatelor destinate tranzacțiilor cu numerar, indiferent de locul de amplasare, se vor respecta prezentele cerințe minimale cu privire la securitatea electronică și protecția mecanofizică.

(2) Subsistemul de detecție a efracției trebuie să semnaleze deschiderea neautorizată a ușilor automatului bancar și acțiunea de forțare a acestuia.

(3) Automatele bancare destinate tranzacțiilor cu numerar din sediile bancare trebuie să fie supravegheate video în zona clienților și în zona destinată alimentării.

(4) Sistemul de detecție a efracției destinat protejării automatelor de tranzacții cu numerar aflate în exteriorul sediilor bancare trebuie să fie conectat la un dispecerat de monitorizare avizat.

(5) Operațiunile de alimentare sau retragere a numerarului din automate se efectuează după asigurarea ușilor de acces în incintele în care funcționează, fără prezența persoanelor neautorizate. Modificări (1)

Art. 19. -

Pentru centrele de procesare a numerarului, măsurile de securitate vor cuprinde, suplimentar față de măsurile prevăzute la art. 9, paza fizică înarmată, protecția mecanofizică și supravegherea electronică perimetrală a imobilului și obiectivului.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Cerințe minimale de securitate, pe zone funcționale și categorii de unități
Documentele specifice executării și evidențierii serviciului de pază prin forțe și mijloace civile și modelele acestora
Descrierea, culoarea și modelul uniformelor de serviciu ale personalului de pază propriu
Tematica programelor de formare profesională de bază și perfecționare
Modelul atestatului profesional
Modelul ecusonului folosit de personalul de pază
Norme tehnice privind proiectarea, instalarea, modificarea, monitorizarea, întreținerea și utilizarea sistemelor de alarmare împotriva efracției
;
se încarcă...