Art 99 Dispoziții finale | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții finale -
Art. 99. -
Referințe în jurisprudență (1)

(1) Cu ocazia controalelor efectuate de poliție pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind măsurile de asigurare a securității unităților, personalul abilitat pentru efectuarea controlului încheie un proces-verbal de constatare, în care se înscriu măsurile și termenele de remediere a deficiențelor. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2)

(2) La stabilirea termenelor de remediere a deficiențelor constatate cu ocazia unui control, organele de poliție au în vedere volumul și natura măsurilor care trebuie întreprinse pentru intrarea în legalitate a unității respective; termenele stabilite pentru remedierea deficiențelor nu pot depăși 60 de zile și pot fi prelungite, la solicitarea unităților controlate prevăzute la art. 2 alin. (1) din Lege, pentru motive întemeiate, cu cel mult 30 de zile. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(3) Controalele care vizează verificarea măsurilor de securitate a unităților se efectuează prin personal de specialitate, pe baza unor delegații nominale cu durată și tematică determinate, aprobate de conducerea unității de poliție.

(4) Conducătorii unităților răspund de soluționarea în termen a măsurilor stabilite în procesul-verbal prevăzut la alin. (1). Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2)

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 89 Licențierea și funcționarea societăților specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției. Reînnoirea licenței
Art 90 Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției
Art 91 Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției
Art 92 Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției
Art 93 Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției
Art 94 Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției
Art 95 Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției
Art 96 Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției
Art 97 Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției
Art 98 Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției
Art 99 Dispoziții finale
Art 100 Dispoziții finale
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Cerințe minime pe categorii de unități
Art 8 Cerințe minime pe categorii de unități
Art 9 Cerințe minime pe categorii de unități
;
se încarcă...