Art 9 Cerințe minime pe categorii de unități | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cerințe minimale de securitate, pe zone funcționale și categorii de unități - Cerințe minime pe categorii de unități -
Art. 9. -

(1) Din punctul de vedere al măsurilor de siguranță, instituțiile de creditare din categoria băncilor trebuie să respecte prezentele cerințe minimale de securitate.

(2) Subsistemul de detecție a efracției trebuie să asigure protejarea căilor de acces în unitate, suprafețelor vitrate exterioare, camerei tehnice și a spațiilor cu valori și asigură semnalarea stărilor de pericol în zonele de lucru cu clienții și în spațiile cu valori.

(3) Subsistemul de detecție a efracției se programează cu partiții (arii virtuale) distincte pentru spațiile cu valori, pentru a permite activarea inclusiv pe timpul programului și utilizarea numai de către personalul autorizat al unității.

(4) În situația existenței pazei umane permanente, se programează partiții pentru efectuarea serviciului de pază: ușa de acces, traseele de patrulare interioare și accesul la grupul sanitar.

(5) În cazul în care nu există pază fizică permanentă, sistemul de alarmare se conectează la un dispecerat de monitorizare și intervenție.

(6) Zonele de depozitare se protejează prin folosirea detectorilor cu principii diferite de funcționare.

(7) Personalul de conducere și cel din zonele de tranzacționare trebuie să dispună de elemente de semnalare a stării de pericol la amenințare, care transmit alarma în mod silențios.

(8) Pentru situațiile de jaf se prevede un buton de panică, conectat pe zonă programată cu avertizare sonoră, care se va acționa imediat după părăsirea locului faptei de către autor și realizează semnalizarea optică în exteriorul unității a stadiului producerii evenimentului.

(9) Sistemele de alarmare la efracție aferente spațiilor de depozitare a valorilor monetare trebuie să asigure dezactivarea temporizată și folosirea codurilor de armare/dezarmare cu semnalarea stării de pericol (coduri duress) la distanță în caz de amenințare. Modificări (1)

(10) Subsistemul de control al accesului trebuie să asigure restricționarea accesului neautorizat cel puțin în spațiile de manipulare a valorilor și echipamentelor de securitate.

(11) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea de imagini din zona de acces, atât din exterior, cât și din interior, zona de lucru cu publicul, traseele de vehiculare și acces în spațiul de depozitare a valorilor, asigurând stocarea imaginilor pe o perioadă de 20 de zile.

(12) Imaginile înregistrate în zona de acces trebuie să asigure identificarea persoanelor, iar pentru celelalte zone să permită recunoașterea.

(13) Pentru asigurarea protecției mecanofizice a sediilor instituțiilor de creditare trebuie să se utilizeze elemente certificate pentru cel puțin clasa minimă de rezistență recomandată de standardele europene sau naționale din domeniu, după cum urmează:

a) ușile exterioare destinate transferului de valori trebuie să prezinte rezistență la efracție și să fie prevăzute cu sistemul de control al deschiderii din interior;

b) la unitățile cu personal redus, expuse riscurilor de jaf, poate fi asigurat un acces controlat.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 99 Dispoziții finale
Art 100 Dispoziții finale
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Cerințe minime pe categorii de unități
Art 8 Cerințe minime pe categorii de unități
Art 9 Cerințe minime pe categorii de unități
Art 10 Cerințe minime pe categorii de unități
Art 11 Cerințe minime pe categorii de unități
Art 12 Cerințe minime pe categorii de unități
Art 13 Cerințe minime pe categorii de unități
Art 14 Cerințe minime pe categorii de unități
Art 15 Cerințe minime pe categorii de unități
Art 16 Cerințe minime pe categorii de unități
Art 17 Cerințe minime pe categorii de unități
Art 18 Cerințe minime pe categorii de unități
Art 19 Cerințe minime pe categorii de unități
;
se încarcă...