Art 8 Dispoziții generale | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 8. -

(1) Unitatea de poliție competentă teritorial analizează planul de pază și acordă avizul de specialitate în cel mult 30 de zile de la data înregistrării solicitării.

(2) Avizul de specialitate se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) planul de pază conține toate datele și informațiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Lege;

b) beneficiarul face dovada dreptului de proprietate sau de folosință asupra obiectivului ce urmează a fi asigurat cu pază;

c) există un contract de prestări de servicii încheiat cu respectarea prevederilor legale și în termen de valabilitate cu o societate specializată de pază și protecție ce deține licență de funcționare valabilă, în cazul în care paza se efectuează prin astfel de societăți;

d) analiza de risc la securitatea fizică a fost efectuată potrivit prezentelor norme metodologice.

(3) În situația existenței unui litigiu privind dreptul de proprietate sau de folosință asupra obiectivului se acordă aviz de specialitate pentru planul de pază depus de beneficiarul care face dovada înscrierii acestor drepturi în registrul de carte funciară și prezintă documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosință. În aceste cazuri, regulile privind accesul în obiectiv se stabilesc de părțile în litigiu, până la soluționarea acestuia. Modificări (1)

(4) Avizul poliției pentru planul de pază se retrage când nu mai sunt îndeplinite cumulativ condițiile care au stat la baza acordării, caz în care beneficiarul și prestatorul aplică măsurile de restabilire a situației legale.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Dispoziții generale
Art 11 Paza cu efective de jandarmi
Art 12 Paza cu efective de jandarmi
Art 13 Paza cu efective de jandarmi
Art 14 Paza cu efective de jandarmi
Art 15 Paza cu efective de jandarmi
Art 16 Paza cu efective de jandarmi
Art 17 Paza cu personal din poliția locală sau din serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean
Art 18 Paza cu personal din poliția locală sau din serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean
;
se încarcă...