Art 44 Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Selecția, atestarea, angajarea, pregătirea și dotarea personalului de pază și gardă de corp - Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp -
Art. 44. -

(1) Ocupația de bază în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și gardă de corp este "agent de securitate" și se dobândește prin absolvirea cursului de calificare de bază "agent de securitate" și promovarea examenului în acest sens.

(2) Polițiștii care fac parte din comisiile de examinare constituite potrivit dispozițiilor art. 411 din Lege sunt selectați din rândul celor cu experiență de minimum 2 ani în domeniul sistemelor de securitate. Modificări (1)

(3) Tematica programelor de formare profesională de bază și perfecționare este prevăzută în anexa nr. 5.

(4) Pentru a îmbunătăți cunoștințele acumulate anterior, angajatorii sunt obligați să asigure pregătirea continuă a personalului de execuție până la șeful de tură inclusiv, în limita a cel puțin 20 de ore anual, prin furnizori de formare profesională autorizați, în baza tematicii-cadru stabilite anual de Inspectoratul General al Poliției Române și aprobate de Autoritatea Națională pentru Calificări. Răspunderea pentru desfășurarea pregătirii continue revine conducătorului societății sau, după caz, responsabilului cu pregătirea din cadrul societății. Modificări (1)

(5) Personalul de pază care a absolvit până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice cursul de calificare pentru ocupația de agent pază și ordine - cod nomenclator 5169.1.1 este asimilat absolvenților cursului de calificare profesională de bază.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 34 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 35 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 36 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 37 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 38 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 39 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 40 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 41 Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Art 42 Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Art 43 Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Art 44 Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Art 45 Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Art 46 Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Art 47 Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Art 48 Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Art 49 Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Art 50 Dotarea și folosirea însemnelor și a mijloacelor de apărare
Art 51 Dotarea și folosirea însemnelor și a mijloacelor de apărare
Art 52 Dotarea și folosirea însemnelor și a mijloacelor de apărare
Art 53 Dotarea și folosirea însemnelor și a mijloacelor de apărare
Art 54 Dotarea și folosirea însemnelor și a mijloacelor de apărare
;
se încarcă...