Art 37 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Formele de pază - Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție -
Art. 37. -

(1) Anularea licenței de funcționare a societății specializate de pază și protecție, în cazurile prevăzute la art. 62 alin. (1) din Lege sau ca urmare a retragerii avizului prealabil al Serviciului Român de Informații, se dispune de către Inspectoratul General al Poliției Române sau, după caz, de către instanța de judecată.

(2) Inspectoratul de poliție județean sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, după caz, sesizat/sesizată de săvârșirea uneia dintre faptele care atrag anularea licenței, în termen de 15 zile de la sesizare, efectuează cercetări și stabilește împrejurările comiterii faptei.

(3) Actul de constatare a situației care atrage anularea licenței, documentele care au stat la baza constatării, originalul licenței de funcționare și raportul unității de poliție privind propunerea de anulare a licenței se înaintează Inspectoratului General al Poliției Române, care se pronunță în termen de 10 zile de la data sesizării. Referințe în jurisprudență (1)

(4) În cazurile prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. c) și d) din Lege, anularea licenței se dispune după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare a făptuitorului.

(5) Măsura anulării licenței se comunică societății specializate de pază și protecție în cauză, inspectoratului de poliție județean sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București care a făcut propunerea, Serviciului Român de Informații, precum și oficiului registrului comerțului pe raza căruia funcționează societatea, pentru înscrierea mențiunii.

(6) Măsura anulării licenței de funcționare poate fi atacată în justiție, potrivit legii, de către societatea sancționată, iar până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești societatea specializată de pază și protecție beneficiază de toate drepturile privind încheierea de contracte de servicii și angajarea de personal.

(7) Măsura anulării licenței de funcționare a societății specializate de pază și protecție se publică pe pagina web a Inspectoratului General al Poliției Române.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 27 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 28 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 29 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 30 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 31 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 32 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 33 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 34 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 35 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 36 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 37 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 38 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 39 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 40 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 41 Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Art 42 Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Art 43 Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Art 44 Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Art 45 Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Art 46 Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Art 47 Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp
;
se încarcă...