Art 36 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Formele de pază - Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție -
Art. 36. -

(1) Copia procesului-verbal prin care se constată și se sancționează nerespectarea prevederilor art. 24, 40, art. 411 alin. (2) și art. 42 din Lege se înaintează de către organul din care face parte agentul constatator, în termen de 5 zile, inspectoratului de poliție județean sau, după caz, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București în a cărui/cărei rază teritorială se află sediul social al societății specializate de pază și protecție.

(2) Unitățile de poliție prevăzute la alin. (1) țin evidența sancțiunilor contravenționale care atrag suspendarea, pe o perioadă de la o lună la 3 luni, a dreptului societății sancționate de a încheia noi contracte și de a angaja personal și au obligația de a se sesiza din oficiu cu privire la îndeplinirea condițiilor de suspendare prevăzute de lege. Modificări (1)

(3) Suspendarea dreptului de a încheia noi contracte și de a angaja personal pentru executarea acestora se dispune prin dispoziție a șefului inspectoratului de poliție județean sau, după caz, a directorului general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pe raza căruia/căreia persoana juridică își are sediul social, pe baza unui referat motivat în care sunt menționate faptele constatate și prevederile legale încălcate, precum și durata de suspendare propusă, în funcție de gravitatea faptelor comise.

(4) După dispunerea măsurii, aceasta se comunică societății în cauză, Inspectoratului General al Poliției Române, Serviciului Român de Informații și Inspectoratului Teritorial de Muncă, precizându-se în mod clar durata suspendării, data de la care intervine măsura, precum și obligațiile ce revin conducătorului societății în această perioadă.

(5) Măsura suspendării se publică pe pagina web a Inspectoratului General al Poliției Române.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 26 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 27 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 28 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 29 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 30 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 31 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 32 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 33 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 34 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 35 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 36 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 37 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 38 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 39 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 40 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 41 Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Art 42 Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Art 43 Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Art 44 Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Art 45 Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Art 46 Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp
;
se încarcă...