Art 27 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Formele de pază - Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție -
Art. 27. -

(1) Avizul prevăzut la art. 20 alin. (9) din Lege se acordă în situația în care sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile prevăzute de Lege, numai împreună cu licența de funcționare prevăzută la art. 20 alin. (2) din Lege sau ulterior obținerii acesteia. Avizul își încetează valabilitatea în momentul pierderii calității de conducător al societății specializate de pază și protecție sau neîndeplinirii oricăreia dintre condițiile care au stat la baza acordării acestuia.

(2) Licența prevăzută la art. 20 alin. (2) din Lege se acordă în situația în care sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile prevăzute de Lege, are valabilitate de 3 ani de la data emiterii și poate fi reînnoită la fiecare 3 ani, numai în intervalul de valabilitate. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Societățile comerciale care au deținut licență și nu au obținut reînnoirea acesteia pot solicita eliberarea unei noi licențe urmând procedura de licențiere inițială, făcând dovada că nu mai activează în domeniu și că îndeplinesc condițiile de licențiere.

(4) După eliberarea licenței de funcționare, Inspectoratul General al Poliției Române înscrie datele de identificare și contact ale societății comerciale în evidența informatizată constituită potrivit art. 62 alin. (7) din Lege, denumită în continuare Registrul național al societăților licențiate, accesibil publicului pe pagina web a Poliției Române.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 17 Paza cu personal din poliția locală sau din serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean
Art 18 Paza cu personal din poliția locală sau din serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean
Art 19 Paza proprie
Art 20 Paza proprie
Art 21 Paza în mediul rural
Art 22 Paza în mediul rural
Art 23 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 24 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 25 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 26 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 27 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 28 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 29 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 30 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 31 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 32 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 33 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 34 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 35 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 36 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 37 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
;
se încarcă...