Art 26 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Formele de pază - Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție -
Art. 26. -

(1) După depunerea tuturor documentelor prevăzute la art. 25, unitatea de poliție competentă verifică existența avizului prealabil al Serviciului Român de Informații, îndeplinirea condițiilor referitoare la buna conduită cetățenească a conducătorului societății, existența sediului înregistrat și autorizat pentru organizarea administrativă și coordonarea operativă a personalului angajat și întocmește un raport cu propuneri corespunzătoare, pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentație, Inspectoratului General al Poliției Române. Modificări (1)

(2) Avizul prealabil al Serviciului Român de Informații se eliberează la cererea inspectoratelor de poliție județene, respectiv a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în cursul procedurii de verificare a îndeplinirii condițiilor de acordare a licenței. Neacordarea avizului de către Serviciul Român de Informații nu se motivează în situația în care este fundamentată pe date și informații ce privesc siguranța națională a României.

(3) În vederea verificării îndeplinirii condiției referitoare la buna conduită cetățenească, organele de poliție competente efectuează investigații și verificări la domiciliu sau reședință, locurile de muncă anterioare, precum și în evidențele poliției sau ale altor instituții. Prin buna conduită cetățenească se înțelege comportamentul conform normelor de conviețuire socială, care nu aduce atingere valorilor sociale ocrotite de lege și care nu lezează drepturile și interesele celorlalți membri ai comunității cu care un anumit individ interacționează la un moment dat.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 16 Paza cu efective de jandarmi
Art 17 Paza cu personal din poliția locală sau din serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean
Art 18 Paza cu personal din poliția locală sau din serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean
Art 19 Paza proprie
Art 20 Paza proprie
Art 21 Paza în mediul rural
Art 22 Paza în mediul rural
Art 23 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 24 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 25 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 26 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 27 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 28 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 29 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 30 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 31 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 32 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 33 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 34 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 35 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 36 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
;
se încarcă...