Art 25 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Formele de pază - Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție -
Art. 25. -

(1) În vederea obținerii licenței de funcționare pentru a desfășura activități de pază și protecție, reprezentantul legal al societății trebuie să depună la inspectoratul de poliție județean competent sau la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, pe bază de opis, următoarele documente:

a) cererea de acordare a licenței de funcționare, datată și înregistrată la societate;

b) regulamentul de organizare și funcționare, întocmit cu respectarea modelului pus la dispoziție de Inspectoratul General al Poliției Române, adaptat specificului societății;

c) lista prevăzută la art. 20 alin. (3) lit. b) din Lege;

d) copie certificată de pe dovada eliberată de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, referitoare la înregistrarea denumirii societății și a însemnelor distinctive;

e) copie certificată de pe notificarea prin care se încunoștințează consiliul județean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului București despre faptul că societatea are sediul social în zona de responsabilitate a acestora;

f) certificatul de înregistrare și certificatul constatator, eliberate de oficiul registrului comerțului cu toate mențiunile înscrise și/referitoare la situația societății comerciale;

g) documente privind dovada existenței sediului înregistrat și autorizat pentru organizarea administrativă și coordonarea operativă a personalului angajat;

h) copii certificate de pe atestatele profesionale pentru persoanele care urmează să execute activități de pază și protecție, în situația în care societatea are angajate astfel de persoane;

i) documente privind dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 20 alin. (10) din Lege de către conducătorul societății;

j) dovada achitării taxei pentru obținerea licenței de funcționare prevăzute la art. 20 alin. (3) lit. e) din Lege.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. i), necesare acordării avizului prevăzut la art. 20 alin. (9) din Lege, sunt următoarele:

a) copii certificate de pe actul de identitate sau alte documente ce fac dovada cetățeniei și a vârstei;

b) certificatul de cazier judiciar în termen de valabilitate;

c) curriculum vitae elaborat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;

d) copie a certificatului de competențe pentru ocupația "manager de securitate" sau a diplomei de licență - profilul științe juridice. Modificări (1)

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) și (2), depuse în copie certificată, se prezintă însoțite de documentele originale, care după confruntare se restituie reprezentantului legal.

(4) Persoanele juridice străine care solicită obținerea licenței de funcționare pentru a desfășura activități de pază și protecție trebuie să depună documente similare celor prevăzute la alin. (1)-(3), traduse și legalizate.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 15 Paza cu efective de jandarmi
Art 16 Paza cu efective de jandarmi
Art 17 Paza cu personal din poliția locală sau din serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean
Art 18 Paza cu personal din poliția locală sau din serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean
Art 19 Paza proprie
Art 20 Paza proprie
Art 21 Paza în mediul rural
Art 22 Paza în mediul rural
Art 23 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 24 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 25 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 26 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 27 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 28 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 29 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 30 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 31 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 32 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 33 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 34 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Art 35 Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
;
se încarcă...