Art 2 Dispoziții generale | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cerințe minimale de securitate, pe zone funcționale și categorii de unități - Dispoziții generale -
Art. 2. -

(1) Prin zona de acces în unitate se înțelege locul amenajat cu elemente de închidere nestructurale destinate intrării sau ieșirii persoanelor. Căile de acces pot fi dedicate clienților, angajaților, transferului valorilor sau mixte. Zona perimetrală reprezintă limita fizică a construcției, constituită din elemente fixe sau mobile, cum ar fi: pereți, vitraje sau ferestre.

(2) Zona de tranzacționare reprezintă spațiul în care operatorii manipulează valorile monetare sau bunurile în relația cu clienții.

(3) Zona de depozitare reprezintă spațiul special amenajat pentru păstrarea în siguranță a valorilor monetare ori a bunurilor.

(4) Zona de expunere reprezintă spațiul amenajat pentru prezentarea către public, în condiții de siguranță, a bunurilor sau valorilor.

(5) Zona de transfer reprezintă spațiile prin care se vehiculează valorile între locul de depozitare și alte zone interioare sau exterioare în cazul transportului.

(6) Zona de procesare reprezintă spațiul special destinat și amenajat pentru prelucrarea, numărarea și pregătirea pentru depozitare, alimentarea automatelor bancare sau transport al valorilor monetare.

(7) Zona echipamentelor de securitate reprezintă spațiul restricționat accesului persoanelor neautorizate, destinat amplasării, funcționării sau monitorizării unor astfel de echipamente.

(8) Zona de tranzacții cu automate bancare reprezintă spațiul în care clienții pot face operațiuni cu numerar prin intermediul unui automat bancar, care nu presupune existența unui operator.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 92 Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției
Art 93 Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției
Art 94 Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției
Art 95 Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției
Art 96 Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției
Art 97 Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției
Art 98 Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției
Art 99 Dispoziții finale
Art 100 Dispoziții finale
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Cerințe minime pe categorii de unități
Art 8 Cerințe minime pe categorii de unități
Art 9 Cerințe minime pe categorii de unități
Art 10 Cerințe minime pe categorii de unități
Art 11 Cerințe minime pe categorii de unități
Art 12 Cerințe minime pe categorii de unități
;
se încarcă...