Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 3955/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.760/2011 privind aprobarea componenței nominale a Consiliului general al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 mai 2012 până la 28 iunie 2012, fiind abrogat prin Ordin 4608/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în baza:

- prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia;

- propunerii Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare de completare a componenței nominale a Consiliului general al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. I. -

Anexa la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.760/2011 privind aprobarea componenței nominale a Consiliului general al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 23 februarie 2011, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Cătălin Ovidiu Baba

București, 3 mai 2012.

Nr. 3.955.

ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 3.760/2011)

COMPONENȚA NOMINALĂ
a Consiliului general al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

Nr. crt. Numele și prenumele Instituția
1. Marius Andruh - președinte Academia Română; Universitatea din București
2. Dorel Banabic - vicepreședinte Academia Română; Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
3. Lucian Pintilie - vicepreședinte Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM București
4. Lazăr Vlăsceanu - vicepreședinte Universitatea din București
5. Viorel Barbu Academia Română; Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
6. Dragoș Mihael Ciuparu Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploiești
7. Mircea Dumitru Universitatea din București
8. Ionel Haiduc Academia Română
9. Mihai Lucan Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
10. Liviu Marșavina Universitatea "Politehnica" din Timișoara
11. Mircea Miclea Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
12. Sergiu Nedevschi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
13. Cristian Oară Universitatea "Politehnica" din București
14. Ioan Aurel Pop Academia Română; Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca; Centrul de Studii Transilvane al Academiei Române
15. Octavian Popescu Academia Română; Institutul de Biologie București; Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
16. Marian Preda Universitatea din București
17. Bogdan C. Simionescu Academia Română; Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din Iași
18. Carmen Socaciu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
19. Florin Stamatian Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
20. Rodica Zafiu Universitatea din București

;
se încarcă...