Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 3913/2012 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ primar din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala cu clasele I-IV Noua Generație din municipiul Constanța

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 mai 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 3 din 2 aprilie 2012 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 15 iunie 2011-23 martie 2012,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se acordă acreditarea pentru nivelul de învățământ "primar", limba de predare "română", forma de învățământ "zi" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala cu clasele I-IV "Noua Generație", cu sediul în municipiul Constanța, str. Viceamiral Ioan Murgescu nr. 33, județul Constanța, începând cu anul școlar 2012-2013.

Art. 2. -

Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic angajat conform prevederilor legii la nivelul de învățământ "primar" se preia la nivelul de învățământ "primar" acreditat din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala cu clasele I-IV "Noua generație" din municipiul Constanța.

Art. 3. -

Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala cu clasele I-IV "Noua Generație" din municipiul Constanța este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Constanța, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 4. -

Unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Școala cu clasele I-IV "Noua Generație" din municipiul Constanța, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Județului Constanța vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Cătălin Ovidiu Baba

București, 3 mai 2012.

Nr. 3.913.

;
se încarcă...