Art. 2. -

(1) Se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a formularului 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii" și "Anexa nr. . . . la Cererea privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii", prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) "Notificare privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult", prevăzută în anexa nr. 3;

b) "Referat de stabilire a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult", prevăzut în anexa nr. 4;

c) 258 "Decizie privind recuperarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult", prevăzută în anexa nr. 5;

d) 255 "Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private", prevăzută în anexa nr. 6.

Mergi la:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...