Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 3779/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.925/2010 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Muntele de Foc din localitatea Câmpenița

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 mai 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

ținând cont de Adresa Asociației "Educație pentru o viață sănătoasă" nr. 2.327 din 15 martie 2012, înregistrată la ARACIP cu nr. 1.375 din 4 aprilie 2012,

luând în considerare Decizia Adunării generale a Asociației "Educație pentru o viață sănătoasă", întrunită la data de 7 decembrie 2011,

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Ceuașu de Câmpie nr. 13 din 29 martie 2012,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. I. -

Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.925/2010 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Muntele de Foc" din localitatea Câmpenița, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 17 ianuarie 2011, se modifică după cum urmează:

- în tot cuprinsul ordinului, denumirea unității de învățământ preuniversitar particular se modifică din "Liceul Teoretic «Muntele de Foc» din localitatea Câmpenița", în "Liceul Teoretic «Dr. Lind» din localitatea Câmpenița".

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Cătălin Ovidiu Baba

București, 24 aprilie 2012.

Nr. 3.779.

;
se încarcă...