Efectuarea executării silite | Drept Civil (HAMANGIU)

Acesta este un fragment din Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0782-8
Autor: Mădălina Dinu, Roxana Stanciu.
Cumpărați modulul Drept Civil (HAMANGIU) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0782-8
Autor: Mădălina Dinu, Roxana Stanciu

Moștenirea: Doctrină și jurisprudență, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0967-9
Autor: Liviu Stănciulescu

Dreptul contractelor civile. Doctrină și jurisprudență. Ediția a 3-a revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0772-9
Autor: Liviu Stănciulescu

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile, Editura Hamangiu, 2012, ISBN 978-606-522-730-9
Autor: Carmen Tamara Ungureanu, Mădălina Afrăsinie, Dana Margareta Cigan, Marius Eftimie, Lucia Irinescu, Mihaela Păpureanu, Eugenia Florescu, Andreea Corina Târșia, Corina Voicu, Gabriela Cristina Frențiu, Florina Morozan, Mirela Steluța Croitoru, Ioan Popa, Loreley Mirea, Ovidiu Podaru, Daniel Marius Cosma, Eugen Roșioru

Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. II. Art. 953-1649. Moșteniri și liberalități. Obligații, Editura Hamangiu, 2012, ISBN 978-606-522-731-6
Autor: Carmen Simona Ricu, Gabriela Cristina Frențiu, Dorina Zeca, Dana Margareta Cigan, Tudor Vlad Rădulescu, Carmen Tamara Ungureanu, Gabriela Răducan, Gheorghe Durac, Dragoș Călin, Ionica Ninu, Alexandru Bleoancă

Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. III. Art. 1650-2664. Contracte speciale. Privilegii și garanții. Prescripția extinctivă. Drept internațional privat, Editura Hamangiu, 2012, ISBN 978-606-522-733-0
Autor: Dumitru Marcel Gavriș, Marius Eftimie, Monna-Lisa Belu Magdo, Mădălina Afrăsinie, Carolina Maria Niță, Ana-Maria Mateescu, Dana Gârbovan, Corina Pușchin, Mirela Alexandra Stoian, Emilia Mădulărescu, Gabriela Răducan, Veronica Dănăilă, Evelina Oprina, Alexandru Bleoancă, Florina Morozan, Nicolae Horia Țiț, Diana-Alina Rohnean

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455, Editura Hamangiu, 2016, ISBN 978-606-27-0406-3
Autor: Gabriel Boroi

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134, Editura Hamangiu, 2016, ISBN 978-606-27-0407-0
Autor: Gabriel Boroi

Procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept. Comentarii și jurisprudență, potrivit noului Cod de procedură civilă, Editura Hamangiu, 2015, ISBN 978-606-27-0260-1
Autor: Alex Bogdan Arghir

Partajul judiciar în reglementarea noilor Coduri, Editura Hamangiu, 2015, ISBN 978-606-678-775-8
Autor: Doina Anghel

Drept procesual civil - Căile de atac. Procedura necontencioasă judiciară. Proceduri speciale, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0164-2
Autor: Gabriela Răducan

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, Editura Hamangiu, 2013, ISBN 978-606-522-459-9
Autor: Gabriela Cristina Frențiu, Denisa-Livia Băldean

Drept civil. Obligații, Editura Hamangiu, 2018, ISBN 978-606-27-1110-8
Autor: Ioan Dorel Romoșan

Excepții de procedură în procesul civil - Practică judiciară, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0878-8
Autor: Ruxandra Sîrghi, Rodica-Aurelia Tulfan

Drept civil. Teoria generală, Editura Hamangiu, 2015, 978-606-27-0288-5
Autor: Iosif R. Urs, Carmen Todică

Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915), Editura Hamangiu, 2012, ISBN 978-606-522-764-4
Autor: Mihaela Mîneran

Comentariile Codului civil Posesia. Uzucapiunea(art. 916-952), Editura Hamangiu, 2012, ISBN 978-606-522-860-3
Autor: Claudiu Drăgușin

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251), Editura Hamangiu, 2013, ISBN 978-606-522-859-7
Autor: Monica-Ana-Georgiana Dima

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534), Editura Hamangiu, 2012, ISBN 978-606-522-783-5
Autor: Gabriela Cristina Frențiu

Comentariile Codului civil - Contractul de vânzare și contractul de schimb (art. 1650-1765), Editura Hamangiu, 2012, ISBN 978-606-522-782-8
Autor: Doina Anghel

Clauzele abuzive în contractele de credit Ediția a 2-a, revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0930-3
Autor: Lucian Mihali-Viorescu

Răspunderea civilă contractuală în noul Cod civil, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0726-2
Autor: Monna-Lisa Belu Magdo

Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă, Editura Hamangiu, 2014, ISBN 978-606-678-773-4
Autor: Vasile Bozeșan

Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033), Editura Hamangiu, 2013, ISBN 978-606-678-673-7
Autor: Alina-Ana Stamate-Tămășan

Cumpără forma completă
  •  

DESPRE EXECUTAREA SILITĂ - Dispoziții generale -
Capitolul IV
Efectuarea executării silite

Secțiunea 1 Sesizarea organului de executare

Referitor la pretinsa diferență între filele de comunicare a actelor procedurale, în ceea ce privește formatul actului de comunicare, mențiunile înscrise în acesta și semnătura persoanei care a făcut comunicarea, apărările apelantului nu pot fi primite câtă vreme acesta nu s-a înscris în fals împotriva procesului-verbal de comunicare. Aceeași soluție trebuia îmbrățișată de către apelant și în privința restului mențiunilor criticate din cuprinsul procesului-verbal de comunicare, mențiuni care con [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Efectuarea actelor de executare silită

G. Boroi, G. Răducan, O. Spineanu-Matei, C. Negrilă, A. Constanda, D.N. Theohari, V. Dănăilă, D.M. Gavriș, F.G. Păncescu, M. Eftimie, Noul cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, vol. II, Ed. Hamangiu, București, 2013; G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Ed. Hamangiu, București, 2015; V.M. Ciobanu, G. Boroi, Drept procesual civil. Curs selectiv, ed. a 4-a, Ed. C.H. Beck, București, 2009; V.M. Ciobanu, G. Boroi, T.C. Briciu, Drept procesual civil. Curs selecti . Teste grilă, ed. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Executarea împotriva moștenitorilor

Din punct de vedere al procedurii de informare a moștenitorilor asupra existenței executării și a continuării acesteia împotriva lor, a situațiilor în care printre moștenitorii acceptanți există și persoane minore sau puse sub interdicție judecătorească, dispozițiile art. 688 se aplică în mod corespunzător. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a Intervenția altor creditori

Prin urmare, în opinia noastră, calea intervenției în executarea silită nu este deschisă titularilor măsurilor asigurătorii dispuse în materie penală. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 5-a Perimarea executării silite

1. Instituția perimării este una distinctă de cea a prescripției dreptului de a obține executarea silită. "Perimarea ce a operat în privința primei executări nu determină același efect, al perimării, și în privința executării subsecvente, după cum pretinde contestatoarea, cu privire la aceasta din urmă curgând un nou termen de perimare de 6 luni de la data formulării cererii de executare, evident neîmplinit la data formulării contestației. În privința prescripției dreptului de a cere executarea sil [ Mai mult... ]

Secțiunea a 6-a Amânarea, suspendarea și restrângerea executării

[1] E. Oprina, în V.M. Ciobanu, M. Nicolae (coord.), vol. II, op. cit., p. 561. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 7-a Încetarea executării silite

[1] Hotărârea citată a fost soluționată potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă de la 1865. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Drept Civil (HAMANGIU):
Scopul și obiectul executării silite
Titlul executoriu
Participanții la executarea silită
Efectuarea executării silite
Prescripția dreptului de a obține executarea silită
Contestația la executare
Depunerea cu afectațiune specială
Întoarcerea executării
Urmărirea mobiliară
Urmărirea imobiliară
Eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin urmărirea silită
Dispoziții generale
Predarea silită a bunurilor mobile
Predarea silită a bunurilor imobile
;
se încarcă...