Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 3749/2012 privind aprobarea planurilor de învățământ pentru cultura de specialitate, pregătirea practică și stagiile de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învățământ profesional de 2 ani

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 mai 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 32, 64, 65 și 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

ținând seama de prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.168/2012 privind organizarea și funcționarea învățământului profesional cu durata de 2 ani,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Planurile de învățământ pentru cultura de specialitate, pregătirea practică și stagiile de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învățământ profesional de 2 ani, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Planurile de învățământ pentru cultura de specialitate, pregătirea practică și stagiile de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învățământ profesional de 2 ani, se aplică începând cu anul școlar 2012/2013.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. -

Secretariatul de Stat pentru Învățământul Preuniversitar, Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, conducerile unităților de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Cătălin Ovidiu Baba

București, 19 aprilie 2012.

Nr. 3.749.

ANEXĂ

Planurile de învățământ pentru cultura de specialitate, pregătirea practică și stagiile de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învățământ profesional de 2 ani

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Clasa a X-a

Învățământ profesional de 2 ani

Aria curriculară Tehnologii

Domeniul de pregătire profesională generală: Lăcătușărie mecanică structuri - condiție de acces pentru calificările profesionale:

• Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic
• Lăcătuș construcții navale
• Tubulator naval
• Constructor-montator de structuri metalice
• Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice
• Lăcătuș construcții structuri aeronave
• Lăcătuș mecanic prestări servicii
• Tinichigiu vopsitor auto

I. Cultură de specialitate și pregătire practică
Modulul I. Asamblarea structurilor metalice
Total ore/an: 4
din care: Laborator tehnologic 105
Instruire practică 280
Modulul II. Organe de mașini
Total ore/an: 175
din care: Laborator tehnologic 35
Instruire practică 70
Modulul III. Dispozitive și instalații de ridicat și transportat
Total ore/an: 105
din care: Laborator tehnologic -
Instruire practică 70
Total ore/an = 21 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 735 ore/an
II. Stagiu de pregătire practică - CDL*
Total ore/an = 30 ore/săptămână x 6 săptămâni/an = 180 ore/an
TOTAL GENERAL: 915 ore/an

NOTE:

1. În clasa a X-a, orele de laborator tehnologic și orele de instruire practică se pot desfășura atât în laboratoarele și atelierele unității de învățământ, cât și la operatorul economic/instituția publică parteneră pentru pregătirea practică.

2. În clasa a X-a, stagiul de pregătire practică CDL* se realizează la operatorul economic/instituția publică parteneră; pentru a răspunde nevoilor angajatorilor din sectorul IMM, stagiile de pregătire practică pot fi organizate și în unitatea de învățământ, conform Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de 2 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.168/2012 privind organizarea și funcționarea învățământului profesional cu durata de 2 ani.

* Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu aprobarea inspectoratului școlar, în vederea dobândirii unităților de competențe-cheie: "lucrul în echipă", "pregătirea pentru integrarea la locul de muncă" și "tranziția de la școală la locul de muncă" din standardul de pregătire profesională.

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Clasa a X-a

Învățământ profesional de 2 ani

Aria curriculară Tehnologii

Domeniul de pregătire profesională generală: Prelucrări la rece - condiție de acces pentru calificările profesionale:

• Strungar
• Frezor-rabotor-mortezor
• Rectificator
• Operator la mașini cu comandă numerică
• Sculer-matrițer
I. Cultură de specialitate și pregătire practică
Modulul I. Organe de mașini
Total ore/an: 175
din care: Laborator tehnologic 35
Instruire practică 70
Modulul II. Calitatea prelucrărilor prin așchiere
Total ore/an: 105
din care: Laborator tehnologic 70
Instruire practică -
Modulul III. Mașini unelte pentru prelucrări la rece
Total ore/an: 455
din care: Laborator tehnologic 35
Instruire practică 350
Total ore/an = 21 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 735 ore/an
II. Stagiu de pregătire practică - CDL*
Total ore/an = 30 ore/săptămână x 6 săptămâni/an = 180 ore/an
TOTAL GENERAL: 915 ore/an

NOTE:

1. În clasa a X-a, orele de laborator tehnologic și orele de instruire practică se pot desfășura atât în laboratoarele și atelierele unității de învățământ, cât și la operatorul economic/instituția publică parteneră pentru pregătirea practică.

2. În clasa a X-a, stagiul de pregătire practică CDL* se realizează la operatorul economic/instituția publică parteneră; pentru a răspunde nevoilor angajatorilor din sectorul IMM, stagiile de pregătire practică pot fi organizate și în unitatea de învățământ, conform Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de 2 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.168/2012 privind organizarea și funcționarea învățământului profesional cu durata de 2 ani.

* Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu aprobarea inspectoratului școlar, în vederea dobândirii unităților de competențe-cheie: "lucrul în echipă", "pregătirea pentru integrarea la locul de muncă" și "tranziția de la școală la locul de muncă" din standardul de pregătire profesională.

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Clasa a X-a

Învățământ profesional de 2 ani

Aria curriculară Tehnologii

Domeniul de pregătire profesională generală: Prelucrări la cald - condiție de acces pentru calificările profesionale:

• Sudor
• Turnător
• Forjor-tratamentist
• Modelier
I. Cultură de specialitate și pregătire practică
Modulul I. Bazele proceselor de asamblare
Total ore/an: 175
din care: Laborator tehnologic 35
Instruire practică 105
Modulul II. Documentația tehnică în domeniul prelucrărilor la cald
Total ore/an: 140
din care: Laborator tehnologic 70
Instruire practică 35
Modulul III. Bazele procedeelor de prelucrare la cald
Total ore/an: 420
din care: Laborator tehnologic 35
Instruire practică 280
Total ore/an = 21 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 735 ore/an
II. Stagiu de pregătire practică - CDL*
Total ore/an = 30 ore/săptămână x 6 săptămâni/an = 180 ore/an
TOTAL GENERAL: 915 ore/an

NOTE:

1. În clasa a X-a, orele de laborator tehnologic și orele de instruire practică se pot desfășura atât în laboratoarele și atelierele unității de învățământ, cât și la operatorul economic/instituția publică parteneră pentru pregătirea practică.

2. În clasa a X-a, stagiul de pregătire practică CDL* se realizează la operatorul economic/instituția publică parteneră; pentru a răspunde nevoilor angajatorilor din sectorul IMM, stagiile de pregătire practică pot fi organizate și în unitatea de învățământ, conform Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de 2 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.168/2012 privind organizarea și funcționarea învățământului profesional cu durata de 2 ani.

* Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu aprobarea inspectoratului școlar, în vederea dobândirii unităților de competențe-cheie: "lucrul în echipă", "pregătirea pentru integrarea la locul de muncă" și "tranziția de la școală la locul de muncă" din standardul de pregătire profesională.

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Clasa a X-a

Învățământ profesional de 2 ani

Aria curriculară Tehnologii

Domeniul de pregătire profesională generală: Obținerea și prelucrarea metalelor - condiție de acces pentru calificările profesionale:

• Furnalist

• Oțelar
• Metalurgist neferoase
• Laminorist
• Trefilator trăgător
• Constructor cuptoare metalurgice
I. Cultură de specialitate și pregătire practică
Modulul I. Cuptoare industriale
Total ore/an: 140
din care: Laborator tehnologic 35
Instruire practică 70
Modulul II. Automatizări industriale
Total ore/an: 245
din care: Laborator tehnologic 70
Instruire practică 105
Modulul III. Metalurgie generală
Total ore/an: 350
din care: Laborator tehnologic 35
Instruire practică 245
Total ore/an = 21 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 735 ore/an
II. Stagiu de pregătire practică - CDL*
Total ore/an = 30 ore/săptămână x 6 săptămâni/an = 180 ore/an
TOTAL GENERAL: 915 ore/an

NOTE:

1. În clasa a X-a, orele de laborator tehnologic și orele de instruire practică se pot desfășura atât în laboratoarele și atelierele unității de învățământ, cât și la operatorul economic/instituția publică parteneră pentru pregătirea practică.

2. În clasa a X-a, stagiul de pregătire practică CDL* se realizează la operatorul economic/instituția publică parteneră; pentru a răspunde nevoilor angajatorilor din sectorul IMM, stagiile de pregătire practică pot fi organizate și în unitatea de învățământ, conform Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de 2 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.168/2012 privind organizarea și funcționarea învățământului profesional cu durata de 2 ani.

* Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu aprobarea inspectoratului școlar, în vederea dobândirii unităților de competențe-cheie: "lucrul în echipă", "pregătirea pentru integrarea la locul de muncă" și "tranziția de la școală la locul de muncă" din standardul de pregătire profesională.

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Clasa a X-a

Învățământ profesional de 2 ani

Aria curriculară Tehnologii

Domeniul de pregătire profesională generală: Mecanică de motoare - condiție de acces pentru calificările profesionale:

• Mecanic auto
• Motorist nave
I. Cultură de specialitate și pregătire practică
Modulul I. Identificarea organelor de mașini
Total ore/an: 140
din care: Laborator tehnologic 35
Instruire practică 35
Modulul II. Tehnologii în mecanica de motoare
Total ore/an: 595
din care: Laborator tehnologic 105
Instruire practică 385
Total ore/an = 21 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 735 ore/an
II. Stagiu de pregătire practică - CDL*
Total ore/an = 30 ore/săptămână x 6 săptămâni/an = 180 ore/an
TOTAL GENERAL: 915 ore/an

NOTE:

1. În clasa a X-a, orele de laborator tehnologic și orele de instruire practică se pot desfășura atât în laboratoarele și atelierele unității de învățământ, cât și la operatorul economic/instituția publică parteneră pentru pregătirea practică.

2. În clasa a X-a, stagiul de pregătire practică CDL* se realizează la operatorul economic/instituția publică parteneră; pentru a răspunde nevoilor angajatorilor din sectorul IMM, stagiile de pregătire practică pot fi organizate și în unitatea de învățământ, conform Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de 2 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.168/2012 privind organizarea și funcționarea învățământului profesional cu durata de 2 ani.

* Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu aprobarea inspectoratului școlar, în vederea dobândirii unităților de competențe-cheie: "lucrul în echipă", "pregătirea pentru integrarea la locul de muncă" și "tranziția de la școală la locul de muncă" din standardul de pregătire profesională.

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Clasa a X-a

Învățământ profesional de 2 ani

Aria curriculară Tehnologii

Domeniul de pregătire profesională generală: Mecanică de montaj, întreținere și reparații - condiție de acces pentru calificările profesionale:

• Mecanic utilaje și instalații în industrie

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...