Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 3866/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și ale colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele școlare județene

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 mai 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 280 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și ale colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele școlare județene, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 847/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Colegiului Central de Disciplină de la nivelul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și ale colegiilor de disciplină de la nivelul inspectoratelor școlare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Direcția generală juridică, Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară, Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții și inspectoratele școlare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Cătălin Ovidiu Baba

București, 2 mai 2012.

Nr. 3.866.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și ale colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele școlare județene

;
se încarcă...