Ministerul Afacerilor Europene

Ordinul nr. 348/2012 pentru aprobarea Normelor procedurale interne pentru organizarea și desfășurarea procedurii de selecție de oferte în vederea închirierii unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilități și spații de parcare, necesar funcționării Direcției generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 mai 2012 până la 19 august 2012, fiind abrogat prin Ordin 869/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile:

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene și ale Hotărârii Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 13 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006,

în temeiul art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Normele procedurale interne pentru organizarea și desfășurarea procedurii de selecție de oferte în vederea închirierii unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilități și spații de parcare, necesar funcționării Direcției generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene, astfel cum sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcția generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina oficială de internet a Ministerului Afacerilor Europene (www.maeur.ro).

Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban

București, 7 mai 2012.

Nr. 348.

ANEXĂ

NORME PROCEDURALE INTERNE
pentru organizarea și desfășurarea procedurii de selecție de oferte în vederea închirierii unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilități și spații de parcare, necesar funcționării Direcției generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene

;
se încarcă...