Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 3778/2012 privind modificarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 mai 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în baza:

- prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia;

- propunerilor Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare de modificare a Comisiei de Științele pământului din cadrul panelului 1 - Matematică și Științe ale naturii;

- propunerilor Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare de modificare a comisiilor de specialitate ale panelului 5 - Arte și științe umaniste,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. I. -

În anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 23 februarie 2011, denumirea "Arte plastice" de la panelul P5 "Arte și științe umaniste" se modifică în "Arte vizuale".

Art. II. -

Anexa la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.931/2011 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 5 - Arte și științe umaniste din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 18 martie 2011, se modifică după cum urmează:

1. Denumirea "Comisia de arte plastice" se modifică în "Comisia de arte vizuale".

2. Comisia de arte vizuale va avea următoarea componență:

"Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1. Președinte al comisiei Ruxandra Demetrescu Universitatea Națională de Arte din București
2. Vicepreședinte al comisiei Dana Acea- Constantin Universitatea de Vest din Timișoara
3. Membru al biroului comisiei Cătălin Bălescu Universitatea Națională de Arte din București
4. Membru al biroului comisiei Ioan Sbîrciu Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
5. Membru al biroului comisiei Maria Urma Universitatea de Arte «George Enescu» din Iași
6. Membru Jeno Bartoș Universitatea de Arte «George Enescu» din Iași
7. Membru Iosif Kiraly Universitatea Națională de Arte din București
8. Membru Dan Mohanu Universitatea Națională de Arte din București
9. Membru Radu Moraru Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
10. Membru Ileana Pintilie Universitatea de Vest din Timișoara
11. Membru Unda Popp Universitatea Națională de Arte din București
12. Membru Radu Pulbere Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
13. Membru Aurel Vlad Universitatea Națională de Arte din București
14. Membru Victor Ieronim Stoichiță Universitatea din Fribourg, Elveția
15. Membru Jean-Pierre Greff The Geneva University of Art and Design"

Art. III. -

Anexa la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.980/2011 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 1 - Matematică și Științe ale naturii din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 30 martie 2011, se modifică după cum urmează:

- Comisia de științele pământului va avea următoarea componență:

"Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1. Președinte al comisiei Marian Ivan Universitatea din București
2. Vicepreședinte al comisiei Maria Radoane Universitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava
3. Membru al biroului comisiei Mihai Ducea University of Arizona, SUA
4. Membru al biroului comisiei Corina Ionescu Universitatea «Babeș- Bolyai» din Cluj-Napoca
5. Membru al biroului comisiei Bogdan Petroniu Onac Universitatea «Babeș- Bolyai» din Cluj-Napoca
6. Membru Constantin Andronache Boston College, SUA
7. Membru Jozsef Benedek Universitatea «Babeș- Bolyai» din Cluj-Napoca
8. Membru Mirel Bîrlan Observatoire de Paris, Franța
9. Membru Ioan Bucur Universitatea «Babeș- Bolyai» din Cluj-Napoca
10. Membru Alexandru T. Codilean GFZ German Research Centre for Geosciences, Germania
11. Membru Vlad Codrea Universitatea «Babeș- Bolyai» din Cluj-Napoca
12. Membru Silviu Constantin Academia Română, Institutul de Speologie «Emil Racoviță», București
13. Membru Mihai Robert Dima Universitatea din București
14. Membru Sorina Fărcaș Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, Cluj-Napoca
15. Membru Maria Gavrilescu Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași
16. Membru Ion Ioniță Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași
17. Membru Ștefan Marincea Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției (Institutul Geologic al României)
18. Membru Gheorghe Mărmureanu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP București
19. Membru Mihaela Carmen Melinte- Dobrinescu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină - GEOECOMAR București
20. Membru Cristian George Panaiotu Universitatea din București
21 Membru Ioan Seghedi Institutul de Geodinamică «Sabba S. Ștefănescu» al Academiei Române
22. Membru Zoltan Sylvester Shell Research & Development, Houston, Texas, SUA
23. Membru Angheluță Vădineanu Universitatea din București
24. Membru Mirela Voiculescu Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați
25. Membru Petre Urdea Universitatea de Vest din Timișoara"

Art. IV. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Cătălin Ovidiu Baba

București, 23 aprilie 2012.

Nr. 3.778.

;
se încarcă...