Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

Ordinul nr. 38/2012 pentru modificarea anexei nr. 9 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare și autorizare sanitară veterinară a unităților și activităților din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 24/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 mai 2012 până la 03 mai 2012, fiind abrogat prin Ordin 41/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. 716 din 7 martie 2012, întocmit de Direcția juridică, litigii și resurse umane din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum și ale art. 48 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexa nr. 9 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare și autorizare sanitară veterinară a unităților și activităților din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 24/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 24 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2011.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
Roatiș Chețan Radu

București, 19 aprilie 2012.

Nr. 38.

ANEXĂ (Anexa nr. 9 la norma sanitară veterinară)

TARIFE
pentru autorizarea unităților din domeniul farmaceutic veterinar

Unitatea/Activitatea U.M. Tipul de autorizație Tariful de evaluare în vederea autorizării
- lei/U.M. -
Punct farmaceutic veterinar Obiectiv Autorizație sanitar-veterinară de funcționare 244
Farmacie veterinară Obiectiv Autorizație sanitar-veterinară de funcționare 365
Unitate pentru producerea/importul/ambalarea/ divizarea/condiționarea materiilor prime farmaceutice de uz veterinar - substanțe active și de bază, sterile/nesterile Obiectiv Autorizație de fabricație/import 3.638
Unitate pentru producerea/importul/ambalarea/ divizarea/condiționarea unor biopreparate, produse medicinale veterinare sterile/nesterile Obiectiv Autorizație de fabricație/import 3.638
Distribuție Punct de lucru (se eliberează pentru fiecare punct de lucru) Autorizație de distribuție 852
;
se încarcă...