Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 3670/2012 privind comasarea prin absorbție a unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița Buna Vestire din municipiul Iași de către unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Varlaam Mitropolitul din municipiul Iași

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 mai 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.349/2006*) privind autorizarea unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Buna Vestire" din municipiul Iași, pentru nivelul de învățământ "preșcolar",

ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.763/2010 privind autorizarea unității de învățământ preuniversitar particular Școala "Varlaam Mitropolitul" din municipiul Iași, pentru nivelul de învățământ "primar",

ținând cont de prevederile art. 232 și art. 233 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată (Codul civil),

luând în considerare dispozițiile art. 234 și 235 din Codul civil, precum și solicitarea Fundației "Varlaam Mitropolitul" din municipiul Iași, înregistrată la ARACIP cu nr. 400 din 23 februarie 2012, privind demararea procedurilor pentru comasarea prin absorbție a unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Buna Vestire" din municipiul Iași de către unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala "Varlaam Mitropolitul" din municipiul Iași,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă comasarea prin absorbție a unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Buna Vestire" din municipiul Iași, cu sediul în str. Costache Negri nr. 48, județul Iași, de către unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala "Varlaam Mitropolitul" din municipiul Iași, cu sediul în str. Lascăr Catargiu nr. 33, județul Iași, persoane juridice de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ.

Art. 2. -

Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala "Varlaam Mitropolitul" din municipiul Iași preia toate drepturile și obligațiile unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Buna Vestire" din municipiul Iași, autorizată potrivit prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.763/2010 pentru nivelul de învățământ "primar", respectiv autorizată potrivit dispozițiilor Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.349/2006*) pentru nivelul de învățământ "preșcolar".

___________

*) Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.349/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

(1) Patrimoniul unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Buna Vestire" din municipiul Iași este preluat de unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala "Varlaam Mitropolitul" din municipiul Iași, pe bază de protocol de predare-primire.

(2) În cazul desființării unității de învățământ preuniversitar particular Școala "Varlaam Mitropolitul" din municipiul Iași, patrimoniul acestei unități de învățământ revine fondatorilor.

Art. 4. -

Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic din unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Buna Vestire" din municipiul Iași este preluat de unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala "Varlaam Mitropolitul" din municipiul Iași, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. -

Unitățile de învățământ preuniversitar particular menționate la art. 1, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Județului Iași vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Cătălin Ovidiu Baba

București, 3 aprilie 2012.

Nr. 3.670.

;
se încarcă...