Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

Ordinul nr. 35/2012 pentru modificarea anexelor nr. 7, 8 și 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piață și de utilizare a reagenților și a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 81/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 mai 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. 714 din 7 martie 2012, întocmit de Direcția juridică, litigii și resurse umane din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum și ale art. 48 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexele nr. 7, 8 și 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piață și de utilizare a reagenților și a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 81/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 27 octombrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2011.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
Roatiș Chețan Radu

București, 19 aprilie 2012.

Nr. 35.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 7 la norma sanitară veterinară)

TARIFE
pentru autorizarea și reautorizarea comercializării reagenților și a seturilor de diagnostic de uz veterinar, precum și pentru modificarea condițiilor în care a fost emisă autorizația de comercializare

Nr. crt. Denumirea operațiunii Tariful operațiunii - lei -
1. Emiterea autorizației de comercializare a reagenților și a seturilor de diagnostic de uz veterinar 2.370
2. Reautorizarea comercializării reagenților și a seturilor de diagnostic de uz veterinar care au fost supuse controlului pentru fiecare serie/lot/șarjă 593
3. Reautorizarea comercializării reagenților și a seturilor de diagnostic de uz veterinar care nu au fost supuse controlului pentru fiecare serie/lot/șarjă 1.185
4. Evaluarea cererii pentru modificarea de tip I 356
5. Evaluarea cererii pentru modificarea de tip II 593

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 8 la norma sanitară veterinară)

TARIFE
pentru testarea reagenților și a seturilor de diagnostic de uz veterinar în vederea verificării valorii de diagnostic

Nr. crt. Denumirea produsului Tariful pentru testare
- lei -
1. Set de diagnostic RSAR 298
2. Set de diagnostic SAT pentru testarea reagenților 708
3. Set de diagnostic RFC 866
4. Set de diagnostic conjugat IFD 957
5. Set de diagnostic ID 828
6. Set de diagnostic RIHA 1.625
7. Set de diagnostic rapid de diagnostic 2.590
8. Teste rapide biotoxine 5.477
9. Set de diagnostic ELISA micotoxine 847
10. Set de diagnostic ELISA 1.917
11. Testarea produselor microbicide (dezinfectanți) 3.797
12. Set de diagnostic ELISA imunoenzimatic 8.438
13. Set de diagnostic EST imunoblotare 9.883
14. Set de diagnostic EST imunocromatografic 7.870
15. Set de diagnostic EST imunohistochimic 4.886
16. Test PCR clasic 8.411
17. Set de diagnostic pentru teste Real Time PCR 8.623
18. Set de diagnostic pentru extracția acizilor nucleici 8.304
19. Set de diagnostic pentru genotipare 8.835
20. Set de diagnostic pentru secvențiere 9.368
21. Set de diagnostic ELISA pentru echinococcoză 1.631
22. Set de diagnostic ELISA pentru fascioloză 1.452

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 10 la norma sanitară veterinară)

TARIF
pentru evaluarea documentației în vederea emiterii autorizației de fabricație

Tarif produs - 3.555 lei

;
se încarcă...