Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 3798/2012 privind desfășurarea sesiunii speciale de bacalaureat 2012 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și concursurile internaționale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 aprilie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare, și ale Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.218/2011 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat - 2012,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă calendarul sesiunii speciale de bacalaureat 2012, 19 mai-1 iunie 2012, pentru absolvenții de liceu participanți la loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și concursurile internaționale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Sesiunea specială de bacalaureat 2012 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și concursurile internaționale se desfășoară în două centre de examen și în centrul zonal de evaluare. Locațiile centrelor de bacalaureat și modalitatea de repartiție a candidaților în cele două centre de examen sunt stabilite de Comisia județeană de bacalaureat a Inspectoratului Școlar al Județului Bacău.

Art. 3. -

Lista nominală a candidaților care pot participa la examenul de bacalaureat este întocmită de către Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții și este aprobată de secretarul de stat, președintele Comisiei Naționale de Bacalaureat - 2012.

Art. 4. -

(1) Se numesc ca președinți ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examen și din centrul zonal de evaluare, după cum urmează:

- Vasile Puiu, prof. univ. dr. ing., de la Facultatea de Inginerie, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău - președintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen nr. 1;

- Nicolae Ocheană, lector univ. dr., de la Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău - președintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen nr. 2;

- Radu Ababei, prof. univ. dr., de la Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău - președintele comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare.

(2) Comisia județeană de bacalaureat a Inspectoratului Școlar al Județului Bacău stabilește componența comisiilor de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale și a comisiilor de bacalaureat din centrele de examen și din centrul zonal de evaluare.

Art. 5. -

Sesiunea specială de bacalaureat 2012 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, valabilă și pentru examenul de bacalaureat 2012, potrivit prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.218/2011 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat - 2012. Lista disciplinelor la care candidații susțin examenul de bacalaureat și programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor și a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011, sunt valabile și pentru anul 2012.

Art. 6. -

Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, Direcția generală învățământ superior, Direcția generală economic, finanțe, resurse umane, Centrul Național de Evaluare și Examinare, Inspectoratul Școlar al Județului Bacău, conducerea Colegiului Național Pedagogic "Ștefan cel Mare" din Bacău duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Cătălin Ovidiu Baba

București, 24 aprilie 2012.

Nr. 3.798.

ANEXĂ

CALENDARUL
sesiunii speciale de bacalaureat 2012, 19 mai-1 iunie 2012

19-20 mai 2012 Înscrierea candidaților la sesiunea specială de examen
21-22 mai 2012 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
21-22 mai 2012 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
23-24 mai 2012 Evaluarea competențelor digitale - proba D
24-25 mai 2012 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
28 mai 2012 Limba și literatura română - proba E) a) - proba scrisă
29 mai 2012 Proba obligatorie a profilului - proba E) c) - proba scrisă
30 mai 2012 Proba la alegere a profilului și specializării - proba E) d) - proba scrisă
31 mai 2012 Limba și literatura maternă - proba E) b) - proba scrisă
Afișarea rezultatelor până la ora 18,00
Depunerea contestațiilor (orele 18,00-22,00)
1 iunie 2012 Rezolvarea contestațiilor
Afișarea rezultatelor finale
;
se încarcă...