Curierul Fiscal nr. 10/2018

Revista Curierul Fiscal nr. 10/2018, Editura C. H. Beck
de Horațiu Sasu, Vlad Tănase, Delia Cataramă, Claudia Vișoiu

31 decembrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

În ediția curentă

Editorial

Aici sau la pachet? O întrebare banală pe care o auzim de multe ori când mergem la restaurante de tip fast food sau prin malluri. O întrebare căreia va trebui, începând cu luna noiembrie, să îi acordăm o atenție suplimentară. Care poate fi diferența? Un TVA de 5% în loc de 9%. „Aici” va fi 5, „la pachet” va fi 9. Oare 5 și 9 se vor reflecta doar în evidența vânzătorului în funcție de întrebarea noastră – cu păstrarea prețului de vânzare cu amănuntul identic, indiferent de cota de TVA – sau „aici” va însemna un preț mai mic decât „la pachet” (cam cu 3,5%)? Ministerul Finanțelor Publice încearcă, și în mare parte reușește, să stabilească reguli de aplicare unitară a modului de încadrare în prestare de servicii de restaurant și catering, respectiv livrare de bunuri. Totuși să reglementezi toate cazurile și mai ales imaginația umană este destul de greu. Așa că rămânem cu întrebarea: care va fi regimul fiscal din punctul de vedere al TVA în cazul unei livrări/prestări constând în comanda unei pizza ce inițial va fi consumată la restaurant și apoi, pentru partea care rămâne (cu valori cuprinse între 0 și 100%, inclusiv, din pizza) cerem să ne-o pună la pachet. Se va recalcula TVA-ul, proporțional cu pizza la pachet sau ni se va spune că nu ni se poate oferi o cutie în care să punem pizza. Că dacă ne oferă o cutie și ne și pune pizza în cutie „aici” se transformă în „la pachet”. Sau ni se oferă cutia contra cost (la un preț foarte, foarte mic sau chiar o ofertă de genul „la o pizza comandată și consumată în local vă oferim o cutie gratis”) și noi prestăm serviciul de mutare din farfurie în cutie. Oricum, dacă prețurile de vânzare cu amănuntul nu vor fi aceleași pentru „aici” sau „la pachet” există riscul ca la mese să se îngrămădească mulți oameni care să transfere mâncarea din farfurie în ambalaje aduse de acasă pentru o mică optimizare de preț. Noroc că diferența de cotă este destul de mică și atunci optimizarea fiscală este nesemnificativă pentru clienți, dar rămâne să vedem care va fi comportamentul vânzătorului. Cu prima ocazie voi cere o comandă „aici” și una „la pachet” să văd care este diferența.

Lucian Țâțu

Redactor-șef

Info Curier

Legislație națională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 28 septembrie 2018 - 31 octombrie 2018

În M.Of. nr. 854 din 9 octombrie 2018 au fost publicate:

- Ordinul nr. 2323/2018 al președintelui ANAF.

Din cuprins:

„Art. 1. – Până la data de 30 octombrie 2018, organul fiscal central competent stabilește obligațiile anuale de plată a contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice pentru anii fiscali 2016 și 2017, emite și transmite deciziile de impunere anuală pentru aceste obligații.

(…)”

- O.U.G. nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Din cuprins:

„(...)

Art. III. – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 19, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) La calculul rezultatului fiscal, la momentul vânzării/cesionării titlurilor de participare, contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și care înregistrează evaluarea titlurilor de participare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, ca urmare a aplicării opțiunii irevocabile de a recunoaște astfel titlurile de participare, tratează sumele reprezentând diferențe din evaluare/reevaluare care se regăsesc în debitul/creditul conturilor de rezerve, ca elemente similare cheltuielilor/veniturilor, după caz, dacă la data vânzării/cesionării nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 23 lit. i).”

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...