Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 3899/2018 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 943/2016 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 ianuarie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 943/2016 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 5 iulie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Partea introductivă a tabelului se modifică și va avea următorul cuprins:

"Cod clasificație/Cont disponibil Denumire indicatori/cont Denumire impozit/taxă"

2. La categoria "Contribuții de asigurări sociale de sănătate", după poziția 21.05.23 se introduce o nouă poziție, poziția 21.05.24, cu următorul cuprins:

Cod clasificație/Cont disponibil Denumire indicatori/cont Denumire impozit/taxă
"21.05.24 Regularizări Regularizări privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate de asigurați"

3. După categoria "Amenzi, penalități și confiscări" se introduc două noi categorii, categoria "Venituri din prestări de servicii și alte activități" cu poziția 33.01.25.01 și categoria "Obligațiile fiscale de plată ale contribuabililor persoane fizice" cu poziția 55.04, având următorul cuprins:

Cod clasificație/Cont disponibil Denumire indicatori/cont Denumire impozit/taxă
"Venituri din prestări de servicii și alte activități Venituri din prestări de servicii și alte activități
33.01.25.01 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoane rezidente Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoane rezidente
Obligațiile fiscale de plată ale contribuabililor persoane fizice Obligațiile fiscale de plată ale contribuabililor persoane fizice
55.04 Sume reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice în curs de distribuire Sume reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice în curs de distribuire"

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 27 decembrie 2018.

Nr. 3.899.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...