Guvernul României

Hotărârea nr. 1045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 09 ianuarie 2019.

În vigoare de la 09 ianuarie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, denumite în continuare norme.

Art. 2. -

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei nerespectarea de către unitățile afiliate a obligațiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. b) și d) din norme.

(2) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei nerespectarea de către unitățile afiliate a obligațiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din norme.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) și (2) se fac de către personalul cu atribuții de control, împuternicit în acest sens, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Turismului, Ministerului Culturii și Identității Naționale, după caz.

Art. 3. -

Contravențiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Până la data de 1 ianuarie 2021, prevederile prezentei hotărâri nu se aplică voucherelor de vacanță.

Art. 5. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 23/2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 22 ianuarie 2015;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 6 octombrie 2006.

(2) La data de 1 ianuarie 2021 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul muncii și justiției sociale,
Marius-Constantin Budăi
Ministrul turismului,
Bogdan Gheorghe Trif
Ministrul culturii și identității naționale,
Valer-Daniel Breaz

București, 28 decembrie 2018.

Nr. 1.045.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...