Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 3744/2012 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ liceal, profilul resurse naturale și protecția mediului, domeniul industrie alimentară, calificarea profesională tehnician în industria alimentară, profilul tehnic, domeniul industria textilă și pielărie, calificarea profesională tehnician în industria textilă, profilul servicii, domeniul turism și alimentație, calificarea profesională tehnician în gastronomie din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Grupul Școlar Tehnic Petru Rareș din municipiul Bârlad

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 aprilie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 13 din 21 decembrie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 29 aprilie-16 decembrie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se acordă acreditarea pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "resurse naturale și protecția mediului", domeniul "industrie alimentară", calificarea profesională "tehnician în industria alimentară", profilul "tehnic", domeniul "industria textilă și pielărie", calificarea profesională "tehnician în industria textilă", profilul "servicii", domeniul "turism și alimentație", calificarea profesională "tehnician în gastronomie", limba de predare "română", forma de învățământ "zi" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Grupul Școlar Tehnic "Petru Rareș", cu sediul în municipiul Bârlad, str. Petru Rareș nr. 41, județul Vaslui, începând cu anul școlar 2012-2013.

Art. 2. -

Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Grupul Școlar Tehnic "Petru Rareș" din municipiul Bârlad este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Vaslui, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. -

Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, unitatea de învățământ preuniversitar de stat Grupul Școlar Tehnic "Petru Rareș" din municipiul Bârlad, Inspectoratul Școlar al Județului Vaslui și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Cătălin Ovidiu Baba

București, 18 aprilie 2012.

Nr. 3.744.

;
se încarcă...