Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 3696/2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea cluburilor sportive studențești din subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 aprilie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul Federației Sportului Școlar și Universitar nr. 45 din 5 aprilie 2012,

în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 4 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.239/1996 privind înființarea, organizarea și funcționarea Federației Sportului Școlar și Universitar, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea cluburilor sportive studențești din subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.800/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cluburilor sportive studențești din subordinea directă a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și a secțiilor pe ramuri de sport ce funcționează în cadrul acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 decembrie 2010, și Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 3.231/2008*) pentru aprobarea metodologiei cu privire la evaluarea cluburilor sportive studențești din subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului.

___________

*) Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 3.231/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

Federația Sportului Școlar și Universitar și conducerea cluburilor sportive studențești din subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, cluburile sportive studențești din subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului au obligația de a transmite spre aprobare ministerului propriile regulamente de organizare și funcționare, elaborate în conformitate cu prevederile regulamentului-cadru.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Cătălin Ovidiu Baba

București, 10 aprilie 2012.

Nr. 3.696.

ANEXĂ

REGULAMENT-CADRU
privind organizarea și funcționarea cluburilor sportive studențești din subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

;
se încarcă...