Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 3693/2012 privind înființarea Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior și pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 aprilie 2012 până la 01 februarie 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 6145/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile art. 216, 218 și 220 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 217 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se înființează Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior, organism consultativ al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, la nivel național, fără personalitate juridică.

Art. 2. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Cătălin Ovidiu Baba

București, 10 aprilie 2012.

Nr. 3.693.

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior

;
se încarcă...