Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 3715/2012 privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe post și pe loc, sesiunea 20 mai 2012, pentru locurile și posturile rămase libere în urma sesiunii 20 noiembrie 2011 pentru domeniul medicină

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 aprilie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 386/3.715

Ministerul Sănătății

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale resurse umane și certificare din cadrul Ministerului Sănătății nr. 3.088 din 10 aprilie 2012,

având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe post și pe loc, sesiunea 20 mai 2012, pentru locurile și posturile rămase libere în urma sesiunii 20 noiembrie 2011 pentru domeniul medicină, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcția generală resurse umane și certificare, celelalte direcții din cadrul Ministerului Sănătății și Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Ritli Ladislau
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Cătălin Ovidiu Baba

ANEXĂ

METODOLOGIE
pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe post și pe loc, sesiunea 20 mai 2012, pentru locurile și posturile rămase libere în urma sesiunii 20 noiembrie 2011 pentru domeniul medicină

;
se încarcă...