Contencios administrativ -
4.
Cerere privind furnizarea unor informații de interes public. Daune morale

Din aceste considerente, constatând că este incident niciunul dintre motivele de casare prevăzute de art. 488 NCPC, în temeiul dispozițiilor art. 496 NCPC, curtea a respins recursul ca nefondat. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Dreptul Muncii (HAMANGIU):
Anularea raportului de evaluare contestat Dreptul judecătorului de a aprecia asupra modalității echitabile de reparare a prejudiciului moral, cu luarea în calcul a tuturor circumstanțelor pricinii
Răspunderea autorității publice pentru exercitarea competențelor cu exces de putere Echilibrul dintre prejudiciul moral produs și despăgubirile acordate Stabilirea unei reparații echitabile
Cerere privind furnizarea unor informații de interes public Daune morale
Refuzul comunicării unor informații de interes public Lipsa prejudiciului nepatrimonial Încălcarea sentimentelor de onoare și demnitate
Restituirea proprietăților Daune morale Compensații care să reflecte importanța prejudiciului moral suferit Proba existenței și întinderii prejudiciului
Prejudiciu de agrement și prejudiciu estetic Distincții Evaluare și probatoriu
Rezilierea nelegală a contractului de leasing financiar Evaluarea despăgubirilor pentru prejudiciul moral Aprecierea gravității și importanței prejudiciului moral Echilibrul între prejudiciul moral suferit și despăgubirile acordate
Accident rutier Nerespectarea obligației legale de purtare a centurii de siguranță Contribuția victimei la producerea prejudiciului Cuantificarea daunelor morale Despăgubire rezonabilă
Răspunderea civilă delictuală a conducătorului autovehiculului Despăgubiri pentru prejudiciul moral încercat de rudele pasagerului decedat în accident Data de la care asigurătorul datorează despăgubirile
Accident de circulație Dreptul de regres împotriva persoanei care a produs prejudiciul Obligații născute din fapte juridice extracontractuale Legea aplicabilă Dovada plății către persoana îndreptățită Mandatul dat de persoana prejudiciată avocatului pentru încasarea sumelor ce i se datorau
Accident de circulație Evaluarea prejudiciului moral Acordarea daunelor morale prin hotărâre judecătorească Momentul de la care curg penalitățile de întârziere, în caz de neplată
Despăgubiri acordate în baza contractului de asigurare Daune morale cuvenite ca urmare a vătămărilor corporale suferite în urma accidentului de circulație Neînceperea urmăririi penale pentru lipsa plângerii prealabile a persoanei vătămate
Daune morale pretinse de la asigurător, de soția și fiul conducătorului vehiculului asigurat, răspunzător de producerea accidentului Condiționarea dreptului de a primi indemnizația de vătămarea directă a membrilor familiei în accident
;
se încarcă...