Art 42 Măsuri fiscal-bugetare și prorogarea unor termene | Ordonanță de urgență 114/2018

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 41 Măsuri fiscal-bugetare și prorogarea unor termene Art 43 Măsuri fiscal-bugetare și prorogarea unor termene

CAPITOLUL II Măsuri fiscal-bugetare și prorogarea unor termene -
Art. 42. -

(1) Nerespectarea de către ordonatorii de credite a prevederilor art. 34 alin. (3), art. 35 alin. (3), art. 36 alin. (2) - (4), art. 37-39 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei. Amenda se aplica persoanelor fizice care au îndeplinit calitatea de ordonator de credit la data săvârșirii faptei.

(2) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunii se fac de către organele de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și de Curtea de Conturi.

(3) Dispozițiile prezentului articol se completează cu dispozițiile legale care reglementează regimul juridic al contravențiilor.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...