Art 1 Înființarea Fondului de Dezvoltare și Investiții | Ordonanță de urgență 114/2018

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 2 Înființarea Fondului de Dezvoltare și Investiții

CAPITOLUL I Instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice - SECȚIUNEA 1 Înființarea Fondului de Dezvoltare și Investiții -
Art. 1. -

(1) Se înființează Fondul de Dezvoltare și Investiții, denumit în continuare Fond, fără personalitate juridică, gestionat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP), printr-un cont de disponibil.

(2) Fondul se utilizează pentru finanțarea proiectelor de investiții ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în domenii prioritare, după cum urmează:

1. Domeniul prioritar principal:

a) sănătate, respectiv dispensar medical rural, centru medical de permanență, spitale județene, municipale și orășenești;

b) educație, respectiv școli, grădinițe, creșe, campusuri școlare;

c) apă și canalizare, inclusiv tratarea și epurarea apelor uzate;

d) rețea de energie electrică și rețea de gaze, inclusiv extinderea acestora;

e) transport, drumuri, respectiv modernizare/reabilitare drumuri comunale și locale, județene, străzi, zone pietonale, poduri, pasaje;

f) salubrizare.

2. Domeniul prioritar secundar:

a) cultură, respectiv cămin cultural;

b) culte, respectiv reabilitare lăcaș de cult;

c) rețea de iluminat public;

d) sport, respectiv construcție/modernizare baze sportive pentru sport de masă și performanță;

e) locuințe, respectiv locuințe sociale, locuințe pentru tineri, locuințe de serviciu pentru specialiști, reabilitarea clădirilor cu risc seismic.

(3) Fondul se utilizează și pentru finanțarea proiectelor de investiții ale universităților, în domenii prioritare, după cum urmează:

a) construcția/modernizarea infrastructurii didactice, respectiv amfiteatre, laboratoare, săli de cursuri și săli de sport;

b) construcția/modernizarea infrastructurii de cercetare;

c) construcția/modernizarea infrastructurii unor spații de cazare și masă pentru studenți;

d) construcția/modernizarea infrastructurii unor centre de conferință, pentru diseminarea informațiilor științifice.

(4) Finanțarea proiectelor se asigură sub formă de granturi, acordate din Fond.

(5) Plafoanele de contractare și tragerile anuale aferente granturilor acordate din Fond se aprobă anual prin legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal bugetar, potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...