Guvernul României

Hotărârea nr. 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap

Modificări (...), Puneri în aplicare (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1111 din 28 decembrie 2018.

În vigoare de la 01 ianuarie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 24 alin. (8) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

În termen de 15 zile de la publicarea prezentei hotărâri, pentru fiecare mod de transport se va stabili prin ordin comun al ministrului transporturilor și al ministrului muncii și justiției sociale un model de convenție privind transportul persoanelor cu handicap, denumită în continuare Convenția. Puneri în aplicare (1)

Art. 3. -

Biletele de călătorie gratuită aferente anului 2018 vor putea fi utilizate și în luna ianuarie a anului 2019.

Art. 4. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

Art. 5. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul muncii și justiției sociale,
Marius-Constantin Budăi
Ministrul transporturilor,
Lucian Șova
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Sirma Caraman,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 20 decembrie 2018.

Nr. 1.017.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap
Modificări (2)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...