Banca Națională a României - BNR

Ordinul nr. 9/2018 privind amortizorul aferent instituțiilor de credit autorizate în România și identificate drept alte instituții de importanță sistemică (O-SII)

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 decembrie 2018 până la 31 decembrie 2019, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 10/2019.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 4 alin. (1), art. 101 și ale art. 1261 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 255 alin. (1) - (3) și ale art. 269 alin. (1) și ale art. 275-280 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, precum și Recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială nr. R/6/2018 privind amortizorul de capital pentru alte instituții de importanță sistemică din România,

în temeiul dispozițiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, precum și ale art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare,

Banca Națională a României emite următorul ordin:

Art. 1. -

Instituțiile de credit autorizate în România și care au fost identificate la nivel național ca fiind "alte instituții de importanță sistemică" (O-SII), pe baza datelor raportate pentru 30 iunie 2018, sunt următoarele: Banca Transilvania - S.A., UniCredit Bank - S.A., Banca Comercială Română - S.A., BRD - Groupe Societe Generale - S.A., Raiffeisen Bank - S.A., Alpha Bank România - S.A., CEC Bank - S.A., OTP Bank - S.A., Garanti Bank - S.A.

Art. 2. -

Începând cu 1 ianuarie 2019, următoarele instituții de credit autorizate în România și identificate ca fiind alte instituții de importanță sistemică (O-SII) mențin, la nivel consolidat, respectiv pe baza situației consolidate întocmite în scop prudențial, în conformitate cu prevederile art. 311 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, un amortizor O-SII, determinat pe baza valorii totale a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, astfel:

a) Banca Transilvania - S.A., Banca Comercială Română - S.A. și Raiffeisen Bank - S.A. mențin un amortizor O-SII de 2% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

b) OTP Bank - S.A. menține un amortizor O-SII de 1,5% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

c) UniCredit Bank - S.A. și BRD - Groupe Societe Generale - S.A. mențin un amortizor O-SII de 1% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Art. 3. -

Începând cu 1 ianuarie 2019, următoarele instituții de credit autorizate în România și identificate ca fiind alte instituții de importanță sistemică (O-SII) mențin, la nivel individual, un amortizor O-SII, determinat pe baza valorii totale a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, după cum urmează:

a) CEC Bank - S.A. menține un amortizor O-SII de 2% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

b) Alpha Bank România - S.A. și Garanti Bank - S.A. mențin un amortizor O-SII de 1% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Art. 4. -

Începând cu 1 ianuarie 2019 se abrogă Ordinul Băncii Naționale a României nr. 12/2017 privind amortizorul aferent instituțiilor de credit autorizate în România și identificate de Banca Națională a României ca fiind alte instituții de importanță sistemică (O-SII), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.009 din 20 decembrie 2017.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

București, 18 decembrie 2018.

Nr. 9.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...