Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 3504/2012 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare în vederea validării tezelor de doctorat

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 aprilie 2012 până la 28 iunie 2012, fiind abrogat prin Ordin 4608/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 168 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare în vederea validării tezelor de doctorat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Regulamentul prevăzut la art. 1 se aplică pentru validarea tezelor de doctorat susținute public după intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.826/2004 de aprobare a sistemului de evaluare privind conferirea titlului științific de doctor și acordarea distincției de doctorat*).

___________

*) Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.826/2004 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. -

Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat/instituțiile organizatoare de doctorat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Cătălin Ovidiu Baba

București, 12 martie 2012.

Nr. 3.504.

ANEXĂ

REGULAMENT
de funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare în vederea validării tezelor de doctorat

;
se încarcă...