Universul Juridic nr. 12/2018

Consumatorul captiv în procedura insolvenței. Studiu de caz
de Marcela Comșa

25 decembrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

I. Cauzele și împrejurările prin care o societate ajunge în incapacitate de plată au fost îndelung dezbătute. Falimentul debitorului a fost perceput mult timp ca o sancțiune, ulterior s-a pus accentul pe funcția de remediu a procedurii colective. Comisia Europeană a încurajat crearea unor mecanisme adecvate de către statele membre pentru acordarea unei a doua șanse pentru debitor.

Legiuitorul român a îmbunătățit în mod constant dispozițiile în domeniul insolvenței pentru a oferi debitorilor onești și viabili un cadru normativ care să permită redresarea situației financiare a acestora, restructurarea afacerii printr-un plan de reorganizare.

Pentru ca un debitor împotriva căruia s-a deschis o procedură de insolvență să poată intra cu șanse reale într-o reorganizare judiciară se impune ca activitatea lui economică să se continue și pe perioada de observație, între data declanșării procedurii și până la confirmarea planului.

În acest sens s-au reglementat prin Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și ulterior prin Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență posibilitatea menținerii contractelor în derulare și situația debitorului consumator captiv.

Consumatorul captiv este definit prin art. 5 pct. 10 din Legea nr. 85/2014 (care a preluat art. 3 pct. 32 din Legea nr. 85/2006) ca fiind consumatorul care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul.

Raportat la acest concept, menționăm obligația instituită de art. 77 alin. (1) și (2) din același act normativ: (1) Orice furnizor de servicii - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice sau altele asemenea - nu are dreptul, în perioada de observație și în perioada de reorganizare, să schimbe, să refuze ori să întrerupă temporar un astfel de serviciu către debitor sau averea acestuia, în cazul în care acesta are calitatea de consumator captiv, potrivit legii. (2) Pentru serviciile furnizate în condițiile alin. (1), debitorul are obligația de a achita contravaloarea acestora, având dreptul la un termen de plată de 90 de zile. În cazul în care contractele pe care debitorul le avea încheiate cu furnizorii de servicii menționați la alin. (1) prevăd un termen de plată mai mic de 90 de zile, acesta se va modifica corespunzător la data deschiderii procedurii de insolvență.

S-au instituit și sancțiuni pentru neîndeplinirea acestor obligații atât pentru furnizor, cât și pentru debitor.

Art. 123 din Legea nr. 85/2014 reglementează situația contractelor în derulare. Acestea se consideră menținute la data deschiderii procedurii, iar administratorul judiciar/lichidatorul judiciar poate să le denunțe cu respectarea dispozițiilor legale.

Contractele de furnizare de servicii sunt contracte în derulare pentru care s-au prevăzut norme speciale în considerarea situației deosebite de consumator captiv a debitorului. Când se invocă o relație contractuală cu un operator de distribuție energie electrică, suntem tentați să considerăm că ne aflăm în această ipoteză legală.

Hotărârea judecătorească pe care o prezentăm subliniază necesitatea analizării în concret a fiecărui caz.

II. Prin sentința civilă nr. 1244/SIND/2017 a Tribunalului Brașov s-a respins cererea de ordonanță președințială formulată de reclamanta C. SPRL, în calitatea de administrator judiciar al debitorului S.C. E. ENERGY S.A., împotriva pârâtei E - Distribuție M. S.A., având ca obiect obligarea pârâtei la continuarea prestării serviciului de distribuție energie electrică și constatarea termenului de plată aplicabil contractului.

Pentru a pronunța această hotărâre, judecătorul-sindic a reținut următoarele:

Conform contractelor de distribuție a energiei electrice semnate între părți și depus în susținerea acțiunii, pârâta are calitatea de operator de distribuție energie electrică, iar reclamanta S.C. E. ENERGY S.R.L., societatea în insolvență, deține calitatea de furnizor de energie electrică către mai multe persoane fizice și juridice, numite clienți finali.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...